Prístroje pre: Automotive priemysel

Kombinované teplomery

Vibrometre

Ostatné neelektrické jednotky

Univerzálne dataloggery

Kombinované teplomery so záznamom

Samostatné teplomery so záznamom

Vysoko presné dataloggery

Protokolové analyzátory

Loggery pre záznam otrasov a vibrácií

Zvukomery

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info