Prístroje pre: Energetika a vodárenstvo

Samostatné teplomery so záznamom

Kombinované teplomery so záznamom

Vibrometre

Samostatné teplomery

Ostatné neelektrické jednotky

Univerzálne dataloggery

Protokolové analyzátory

Loggery pre záznam otrasov a vibrácií

DC zdroje

Vysoko presné dataloggery

Kombinované teplomery

Analyzátory IoT technológií

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info