Simulátory satelitných navigačných signálu od firmy Orolia sú schopné simulovať konštelácie GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. Výhodou simulátorov je, že umožňujú ovládanie priamo pomocou tlačidiel na prednom paneli.

Orientačná cenová hladina 10 000 - 19 900 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Nemáte žiadny dopyt!

Potrebujete poradiť s výberom produktu?


Firma Spectracom ponúka širokú škálu simulátorov, ktoré sú využívané prevažne vo výrobných oddeleniach spoločností zameraných na oblasť telekomunikácií, letectva, automobilového priemyslu, vesmírnych programov a pod.

Samotné simulátory sa líšia najmä maximálnym počet simulovaných kanálov, simulovanými konšteláciami, simulovaným typom signálov a rozširujúcimi funkciami. Maximálny počet kanálov sa pohybuje od 1 až po 64 alebo je možné synchronizovať viac jednotiek a dosiahnuť tak väčších počtov kanálov. Simulovať možno konštelácie GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou vrátane SBAS simulácií ako sú WAAS (Sev. Amerika), EGNOS (Európa), GAGAN (India), MSAS (Japonsko). Samotné simulátory je možné ovládať cez webový prehliadač, Ethernet, USB, GPIB, RS-232 alebo pomocou tlačidiel priamo z predného panela.

Niektoré rozšírenia simulátorov možno vykonať iba upgradom FW (pridanie konštelácií GLONASS, Galileo, A-GNSS option, rozšírenie z GSG-51 na 8 kanálový simulátor atď.). Rozšírenie spojené najmä s pridaním možností súčasného generovania ďalšej frekvencie vyžaduje upgrade HW, ktorý je nutné vykonať priamo u výrobcu. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Základné porovnanie jednotlivých simulátorov:

Model GSG-6 séria GSG-5 séria GSG-51
Počet kanálov 32, 48, 64 4, 8, 16 1
Konštelácie GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
Frekvencia L1, L2, P-code, pseudo P(Y), L2C, L5, E1, E5, E6, B1 L1, E1, B1 L1
Power -65 to -160 dBm, rozlíšenie 0,1 dBm do -150 dBm a 0,3 dBm do -160 dBm s presnosťou +/- 1,0 dBm
Rozhranie GPIB, USB, Ethernet, SCPI príkazy, webové GUI, PC softvér
Časové vlastnosti Vysoko stabilný OCXO interný oscilátor, 10 MHz vstup/výstup, 1PPS výstup, externý trigger
Dynamické trajektórie Áno Áno Nie
SBAS simulácia Áno Áno Nie
Biely šum Áno Áno Nie
Multi-path simulácia Áno Áno Nie
Simulácia interferencií Áno Áno Nie
GSG StudioView SW Jedna licencia dodávaná so simulátorom, ďalšiu licenciu možno dokúpiť Nie
Rozmery / Váha

Šírka x Výška x Hĺbka: 210 x 90 x 395

Váha: 2,7 Kg

 

GSG StudioView

Tento softvér ponúka jednoduchý spôsob, ako vytvárať, upravovať a zálohovať zložité scenáre pre Spectracom GSG multi-kanálové GNSS simulátory. Kľúčovým rysom GSG StudioView je schopnosť vytvárať a upravovať simuláciu pohybujúceho sa prijímača. Možno ľahko vytvárať vizuálne trajektórie pomocou Google Maps alebo importovať scenáre od iných softvérových aplikácií a zariadení, ako sú napríklad Google Earth. Táto aplikácia tiež slúži pre interakciu s ďalšími rozšíreniami ako sú napr. A-GNSS option pre testovanie asisotvané GPS a ďalšie.

Voliteľné rozšírenia:

Real-time Scenario Generator- kompatibilný so simulátormi GSG-5 série (min. 16 kanálov) a GSG-6 série

Umožnuje kontrolu a simuláciu pohybu objektu pomocou tzv. 6DOF (Six degrees of freedom). Vďaka tejto funkcionalite je možné ovplyvňovať výkon satelitov, pozíciu a pohyb objektu vrátane simulácie signálov zo zariadenia ako je napr. Akcelerometer, gyroskop, odometer, kompas a ďalšie. Využitie tejto funkcie môže byť napríklad pri testovaní hybridných GNSS + INS prijímačov.

Record and Playback - kompatibilný so simulátormi GSG-5 série a GSG-6 série

Ide o záznam reálnej situácie na "oblohe", aktuálne viditeľné GPS satelity, atď. Nejedná sa však o RF záznam! Využíva sa GPS prijímač, pomocou ktorého sa dáta streamujú do PC, na ktorom beží záznamový SW.

Postup záznamu a prehrávania:

Pripojenie GPS prijímača k anténe a do PC. Na PC beží SW, ktorý zaznamenáva potrebné dáta. Vykoná sa požadovaný záznam napr. cesta autom po meste. Potom sa pripojí PC do simulátora, v tejto fáze je tiež možnosť editácie nahraného scenára. Ako posledný sa pripojí simulátor k testovanému prijímaču a spustí sa prehrávanie zaznamenaného, prípadne i editovaného scenára.

A-GNSS rozšírenie - kompatibilné s akýmkoľvek simulátorom série GSG-6 - zatiaľ len pre GPS

Rozšírenie A-GNSS umožňuje integráciu samotného simulátora do A-GNSS testovacieho systému. Existujú dve možnosti použitia. Prvou možnosťou je, že GSG StudioView SW prijíma dáta z 3GPP LTE testera a konvertuje ich do formátu (RINEXU). Na základe týchto dát, almanachov, trajektórie a súboru udalostí potom GPS simulátor generuje príslušné RF signály, ktoré odpovedajú asistenčným dátam distribuovaným do samotného testovaného zariadenia - DUT. Druhou možnosťou je, že StudioView SW funguje ako zdroj údajov a generuje YUMA a RINEX súbory. Tieto dáta sú odosielané do testovaného zariadenia ako asistenčné dáta a tiež do GNSS simulátora, ktorý na ich základe opäť generuje príslušný RF signál.

RTK-DGNSS rozšírenie - kompatibilné s akýmkoľvek simulátorom série GSG-6

Toto rozšírenie umožňuje streaming RTCM korekčných dát pre RTK/DGNSS prijímača. Korekčné dáta sú poskytované real-time vo formáte RTCM 3.x. Samotná distribúcia dát k prijímaču je vykonávaná cez externý vlastný užívateľský aplikačný SW. Dáta môžu byť distribuované priamo k GNSS prijímači alebo do NTRIP 2.0 Server/Castor, RTCM dáta sa potom môžu preniesť z NTRIP Caster do jedného alebo viacerých NTRIP klientov vstavaných alebo pripojených k DGNSS RTK prijímačom. Táto funkcia možno tiež kombinovať s Real-Time Scenario Generation rozšírením, napr. pre testy zariadenia riadené HIL (Hardware-in-the-loop), real-time užívateľ atď.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.