Spirent PNT TestBench - nástroj pre automatizované testy GNSS zariadení

teaser

Spirent PNT TestBench je automatizované riešenie, ktoré zjednodušuje testovanie GNSS/GPS. Ponúkané sú predkonfigurované testy pre testovanie GNSS/GPS prijímačov a zariadení.

Orientačná cenová hladina 10 000 - 19 900 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Nemáte žiadny dopyt!

Potrebujete poradiť s výberom produktu?


Vybudovanie a vykonávanie automatizovaných GNSS testovacích scenárov vyžaduje najmä dobrú znalosť GNSS technológie a tiež čas. Spirent PNT TestBench bol vyvinutý na základe viac ako tridsiatich rokov skúseností tejto firmy v obore GNSS simulácie a testovania.

 

PNT TestBench umožňuje jednoduchý výber preddefinovaného testovacieho scenára, jeho exekúciu, interakciu s testovaným zariadením, analýzu výsledkov a vygenerovanie následného reportu.

PNT TestBench ponúka predkonfigurovateľné testovacie scenáre pre základné GNSS testy ako sú Time to first fix (TTFF), statická a dynamická prenosť pozície, určenie citlivosti prijímača a ďalšie. Ďalej je možné zvoliť testy pre testovanie odolnosti a bezpečnosti s pomocou akliace intereferencií spoofingu, viac-cestného šírenie a ďalších. Je možné taktiež vyyužít databázu PT Cloud library, ktorá obsahuje reálne zaznamenané interferenčné udalosti.

 

V prípade špecifických potrieb zákazníka (napr. ďalšie typy testov) je možno PNT TestBench upraviť podľa požiadaviek a priania zákazníka.

Podporované HW GNSS simulátory sú typy GSS9000, GSS7000, GSS6300M sa SW SimGen, SimREPLAY + alebo SimCHan v3.03 SR05. Ako doplnok pri testovaní odolnosti prijímača možno použiť aj interferenčný generátor GSS7765.

Podporované GNSS prijímače sú momentálne u-blox EVK-4, EVK-6 a EVK-M8 (RS-232 spojenie), Javad delts (RS-232 spojenie) a Septentrio PolaRx4. Integrácia jedného z týchto prijímačov je vždy súčasťou PT TestBench. Integrácia iného typu GNSS prijímača je možné riešiť pomocou Professional service priamo od firmy Spirent.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info