Otázky a odpovede Anténne a káblové RF analyzátor Bird SiteHawk

Prenosné a batériovo napájané analyzátory na meranie anténnych a káblových systémov. Meranie pomeru stojatých vĺn (VSWR), útlmu spätného odrazu  (return loss) a útlmu na vedení (cable loss).

Výrobca Bird v spolupráci s jeho partnerom TR instruments ponúka tieto modely analyzátorov:

SiteHawk SK4500

SiteHawk SK6000

SiteHawk SK9000

Aké sú rozdiely medzi verziami SiteHawk SK4500, SK6000 a SK9000?

Jediný rozdiel je vo frekvenčnom rozsahu. Model SK4500 má frekvenčný rozsah od 1 MHz do 4,5 GHz, model SK6000 od 1 MHz do 6 GHz a model SK9000 od 1 MHz do 9 GHz.

 

Ako to je s aktualizáciou firmwaru na analyzátore SiteHawk?

Výrobca Bird pravidelne zverejňuje na svojej webovej stránke aktuálnu verziu firmwaru s informáciou aké vylepšenia a aké chyby boli v novej verzii odstránené. Firmware je zdarma stiahnuteľný.

 

Môže byť analyzátor ovládaný cez rozhranie Ethernet?

Nie.

 

Aký maximálny výkon môže byť privedený na RF vstupný port analyzátora?

Maximálna dovolená úroveň je +22 dBm (158 mW). Ak je výkon väčší, analyzátor sa poškodí. Keďže sa môže na koaxiálnom vedení vyskytnúť statický elektrický náboj, je odporúčané vždy pred meraním tento náboj vybiť pomocou záťaže alebo atenuátora.

 

Je SiteHawk analyzátor rovnaký ako vektorový sieťový analyzátor (VNA)?

V podstate, áno. Jedná sa o 1-portový VNA.

 

Je potrebná pravidelná rekalibrácia v kalibračnom stredisku?

Áno, odporúčané je rekalibrovať analyzátor raz za rok. Ale či sa bude toto odporúčanie dodržiavať, je vždy na používateľovi.

 

V príslušenstve k analyzátoru je i kalibračná sada. Ako sa táto sada používa?

Kalibračná sada SK-CAL-MN-C6 je precízna OPEN/SHORT/LOAD jednotka na kalibračnú korekciu analyzátora. Inštruktážne video je k nahliadnutiu TU.

 

Musí sa pri zmene frekvenčného rozsahu a DTF nastavení vždy urobiť kalibračná korekcia pomocou kalibračnej sady OPEN/SHORT/LOAD?

Áno, po každej zmene frekvencie a nastavení DTF je korekcia vypnutá. Preto sa musí korekcia urobiť opakovane.

 

Ak meranie priebieha na anténe v chladnom prostredí, mal by sa analyzátor kalibrovať pri tejto prevádzkovej teplote?

Najlepšie je urobiť kalibračnú korekciu pri prevádzkovej teplote. Podmienkou je zapnúť analyzátor 20-30 minút pred kalibráciou, aby sa stabilizovala teplota pod krytom analyzátora a tým sa dosiahli najlepšie výsledky.

 

Aký typ RF konektoru je na analyzátore?

N(f) konektor.

 

Má Bird počítačový softvér na analýzu nameraných výsledkov?

Áno, SiteHawk PC Tool softvér je zdarma stianuteľný. V analyzátore musia byť výsledky uložené vo formáte .s1p a potom importované do softvéru.

 

Aká jednotka je použitá pri meraní pomeru stojatých vĺn PSV (VSWR)?

VSWR vyjadruje pomer bez jednotiek. Hovorí, ako dobre sú komponenty v anténnom systéme prispôsobené k 50 Ω.

 

Aké sú odporúčania pri testovaní antény na vysokom stožiary.

Najlepšie je pripojiť analyzátor priamo na meranú anténu.

 

Ak je na anténnom systéme zlý konektor, aký je výsledok z merania?

Zlý konektor má vysoký pomer stojatých vĺn (VSWR) alebo útlm spätného odrazu (Return Loss).

 

Ako odolný je analyzátor voči rušiacim RF signálom?

SiteHawk má 13 dB odolnosť voči externým rušiacim signálom.

 

Čo znamená hodnota - útlm spätného odrazu "Return Loss".

Return Loss je pomer vysielaného a odrazeného výkonu. Napríklad -14 dB znamená, že 96% výkonu sa dostane do antény a 4% sú odrazené späť do vysielača. Alebo hodnota -9,5 dB znamená, že 89% výkonu sa dostane do antény a 11% je odrazenýc späť do vysielača.

 

Nekupujte mačku vo vreci...

 

Viete, že k vybraným prístrojom z tejto kategórie ponúkame ukážku zdarma?

Stačí nás kontaktovať a dohodnúť si stretnutie.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info