Naše riešenia pre: systémy testovania elektrickej bezpečnosti

Safety a Hi Pot testery

Zaisťujeme dodávky kompletných systémov pre skúšky elektrickej bezpečnosti alebo samostatných HiPot testerov mnohých svetových výrobcov.

Testovacie systémy alebo vysokonapäťové testery dodávame vrátane zaškolenia obsluhy, technickej podpory, kalibrácií a záručného aj pozáručného servisu.

Zaistíme pre Vás dodávky:

 • Jednoduchých aj multifunkčných VN testerov a kompletných systémov.
 • VN testovacích boxov, ohraničenie pracovísk s vysokým napätím.
 • Dielektrické izolačné podložky a rukavice.
 • Ovládací softvér.
 • Prepínacia matica – VN selektory.
 • Možnosť rozšírenia systémov o meranie a testovanie ďalších parametrov (NN, prúd, odpor, teplota …).
 • Možnosť implementácie do existujúcich výrobných procesov.

Námi dodávané a integrované značky:

01. Jednoduchý alebo kombi tester?

 

Multifunkčné (kombi) testery sú VN testery kombinujúce test ochranného vodiča, test izolačného odporu, test vysokým napätím (HiPot flash test) a prípadne meranie unikajúceho prúdu či funkčný test v jednom prístroji.

Opakom sú jednoduché, jednoúčelové testery, ktoré je možné nasadiť pre jednoduché testovanie. Príkladom je tester ochranného vodiča alebo AC Hipot tester.

Voľba vhodného výrobcu a typ použitého testera vždy závisí od konkrétnej aplikácie. S voľbou vhodného riešenia Vám pomôžu naši aplikační inžinieri s dlhoročnou praxou v oblasti testovania vysokým napätím.

Dodávané testery umožňujú:

 • Zjednodušenie a urýchlenie testovania
 • Minimalizácia chýb obsluhy a zvýšenie bezpečnosti práce
 • Testy: HiPot (flash) test, izolačný odpor, odpor ochranného vodiča, unikajúce prúdy, funkčný test
 • Zastrešenie systému SW platformou na mieru

Potrebujete niečo podobné?

02. Bezpečnosť predovšetkým

Pri práci so životom nebezpečným napätím slúžia na zaistenie bezpečnosti obsluhy testovacie boxy vybavené patričným stupňom ochrany. Testovací box nedovolí obsluhe dotyk s testovacím zariadením (DUT), pri prebiehajúcom teste dôjde po otvorení krytu k prerušeniu testu, čím sa minimalizuje možnosť dotyku obsluhy pracoviska a DUT.

Na prehľadné vyznačenie a obmedzenie vstupmi do priestoru testovania používame reťazové zábrany alebo pásové zábrany a výstražné pásky. Testovacie pracovisko je taktiež vhodné vybaviť dielektrickou podložkou.

Rovnako ako pri výbere vhodného testera Vám aj tu radi poradíme. Vysokonapäťový tester Vám potom dodáme ako kompletný testovací celok vrátane príslušenstva.

Potrebujete niečo podobné?

03. Referencia: integrácia HiPot testeru

Poloautomatické VN testovacie pracovisko

Pre zákazníka z oblasti automotive sme navrhli a postavili riešenie, ktoré je zložené z Hipot testera, testovacej matice (selektora) a testovacieho boxu.

Testovacie pracovisko je riadené nami vyvinutým programom, ktorý zabezpečuje meranie, uloženie výsledkov a tlač protokolu na pripojenej tlačiarni.

Testovací box sme inštalovali kvôli ochrane pred nebezpečným testovacím napätím. Použitie prepínacej matice zrýchľuje testovanie a umožňuje automatické meranie u viacerých meraných miest.

Potrebujete niečo podobné?

04. Návrh riešenia a vypracovanie projektu

Pri návrhu testera si na začiatku upresníme vaše aktuálne požiadavky tak, aby výsledné riešenie čo najlepšie zodpovedalo vašim predstavám. Pokúsime sa zároveň predikovať budúce potreby.

Nasleduje vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie, tá je hlavne u zložitejších testovacích systémov kľúčová.

Ponúkame tiež možnosť kontroly projektu formou kontrolných dní, kde prerokujeme doterajší postup projektu a overíme už implementované body. Na základe týchto jednaní je možné zadanie do určitej miery upravovať aj v priebehu vývoja vysokonapäťového testovacieho systému.

Po inštalácii testera či VN systému nasleduje zaškolenie obsluhy, evaluácia funkčnosti riešenia, záručný aj pozáručný servis a zaistenie pravidelných kalibrácií systému.

Zajistíme pre Vás

 • Vysokonapäťové testery
 • Safety boxy
 • Zábrany
 • Izolačné podložky
 • Central stop systém
 • Dielektrické rukavice

Potrebujete niečo podobné?

Výber z ponuky VN testerov

Radi by ste si zriadili i celé pracovisko do výroby?

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info