Naše riešenia pre: inteligentnú (elektro) výrobu 4.0

Moderná výroba

Trápi Vás nedostatok pracovníkov, vysoká chybovosť či nedostatočná efektivita výrobných procesov?

Na všetky tieto problémy máme odpoveď: Elabo - Connected Industry System ponúka múdre riešenia pre postupný prechod k digitalizácii výroby, z ktorej budete profitovať Vy, zamestnanci a predovšetkým Vaši zákazníci.

01. Digitalizovaná (elektro) výroba

Čo je systém ELABO CIS?

Nami dodávaný systém digitalizácie výroby Elabo CIS sa skladá zo softvérovej a hardvérovej časti. Systém je vhodný najmä pre stredné a malé výrobné firmy (nielen) z odboru elektro.

Softvér Elabo Elution umožňuje digitálne prepojenie jednotlivých častí výroby a aktívnu asistenciu pracovníkom. Ponúka aj možnosť napojenia na ďalšie informačné systémy spoločnosti (MES, ERP, SQL databázy a podobne).

Pracovné stanice Elabo Primus je možné zostaviť do výrobných celkov s možnosťou čiastočnej alebo plnej automatizácie a digitalizácie.

Veľkou výhodou je vysoká variabilita a škálovateľnosť riešení.

Elabo Elution aj Primus umožňujú postupnú a nenásilnú integráciu do existujúcich procesov Vašej firmy.

Ponúkame možnosť diskusie pri plánovaní modernizácie a zefektívnenia Vašej výroby. Stačí nás kontaktovať.

Potrebujete niečo podobné?

02. Jadrom systému je softvér Elabo Elution

SW Elabo Elution sa skladá z viacerých modulov, ktoré je možné navzájom kombinovať. Elution je možné navyše implementovať samostatne, a to len na vybrané pracoviská. Digitalizujte svoje výrobné procesy už dnes.

Na pozadí softvéru Elution beží štandardná SQL databáza. Elution tak možno jednoducho napojiť na existujúce informačné systémy firmy. Dôležitým aspektom je tiež bezpečnosť všetkých dát, ktorá je zaistená viacnásobnými bezpečnostnými mechanizmami.

Jednotlivé moduly Elabo Elution umožňujú:

  • Vytváranie výrobných postupov pre vedenie pracovníkov montáže vrátane využitia prvkov rozšírenej reality (augumented reality, AR).
  • Vizualizáciu a analýzu všetkých získaných dát.
  • Vzdialené ovládanie virtualizovaných meracích prístrojov.
  • Tvorbu a spustenie testovacích sekvencií.
  • Datalogging a správu nameraných dát.

Ako fungujú digitalizované pracovné postupy?

V mnohých malých a stredných výrobných firmách sa používajú výrobné postupy v papierovej podobe. Práve tieto spoločnosti môžu z digitalizácie profitovať najviac.

Prevedením výrobných postupov do digitálnej formy získate nielen oveľa viac možností ako jednotlivé kroky tomu kto ich vyrába popísať, ale zároveň získavate štatistiku o tom, ako dlho každý krok trval, či sa podaril splniť úplne, čiastočne alebo vôbec a kde sa nachádza priestor na zefektívnenie výrobného procesu. Modul Seqencer SW Elabo Elution umožňuje do výrobných postupov vkladať jednotlivé kroky obsahujúce text, elektrické schémy a výkresy, obrázky aj video.

Ďalšou možnosťou je prepojenie jednotlivých krokov na externé vstupy či výstupy ako je automatické testovanie, pripojenie momentového kľúča, PLC, externý DB a mnoho ďalšieho…

Elabo v súčasnej dobe pracuje aj na rozšírení tohto systému o možnosti rozšírenej reality (AR). V budúcnosti tak môže pracovník dostávať jednotlivé inštrukcie napríklad prostredníctvom AR okuliarov. Je to ďalší krok k zefektívneniu výroby a dôkaz neustáleho pohľadu Elabo do budúcnosti priemyslu.

Potrebujete niečo podobné?

03. Pracovné stanice a výrobné linky Elabo Primus ONE

labo ponúka systém Primus ONE ako pracovnú stanicu na výrobu v špičkovej kvalite, doplnené o množstvo ergonomických a technických detailov. Pokiaľ budujete svoju firmu s výhľadom do budúcnosti vzdialenejšiu ako pár rokov, je pre Vás tento systém jasným partnerom.

  • Pracovné stanice Elabo Primus je možné vzájomne digitálne prepojiť.
  • Umožňujú široké nastavenie z pohľadu ergonómie.
  • Možnosť digitálneho riadenia prístupov a práv pomocou NFC identifikácie osôb.
  • Mobilná verzia na uľahčenie pohybu ťažkého materiálu.
  • Zostavenie do kompletnej výrobnej linky vrátane polo a plne automatizovaných častí.

Potrebujete ESD variantu pre EPA priestory?

Pracovné stanice Elabo Primus sa dodávajú aj v 100% ESD variante a to vrátane veľkého výberu príslušenstva. Samozrejmosťou sú ESD kompatibilné stoličky, náramky a prípojné body.

Elabo išlo ďalej, a tak je k dispozícii napríklad modul pre systém Elabo Primus ONE, ktorý kontinuálne testuje uzemnenie ako vlastnej pracovnej stanice, tak aj operátora výroby.

Pokiaľ dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu okruhu, ESD modul dá okamžite vedieť zvukovým a vizuálnym alarmom.

Vo výrobných spoločnostiach, kde sa operátor výroby obvykle testuje iba pri vstupe na pracovisko, je možné v konečnom dôsledku ušetriť veľké náklady na chybné série výrobkov.

Potrebujete niečo podobné?

04. Prepojenie celej firmy

SW Elabo Elution ani pracovisko Primus nie sú určené iba na výrobu. Veľmi efektívne je možné prepojiť všetky oddelenia Vašej firmy.

Ide tak okrem iného jednoducho a efektívne sledovať výrobok počas celej jeho životnej dráhy – od vývoja, cez výrobu a testovanie až po servis.

Všetko je zaistené identifikáciou pomocou QR alebo čiarových kódov a následné zaznamenanie do SQL databázy Elution.

Použitie rovnakého vybavenia vo všetkých oddeleniach firmy zvyšuje efektivitu a zjednodušuje servis.

Riešenie je veľmi dobre aplikovateľné pre spoločnosti malej a strednej veľkosti. A je možné ho integrovať do existujúcej IT infraštruktúry firmy (ERP systémy, systémy riadenia výroby).

Potrebujete niečo podobné?

05. Naša úloha

Efektivita a využitie moderných nástrojov a postupov je našou veľkou motiváciou.

Na druhú stranu, svet nevidíme iba ružovo. Sme si vedomí toho, že realizácia princípov Industry 4.0 (priemyslu 4.0) nie je len otázkou technológií, ale predovšetkým ľudí a nesie so sebou mnoho potencionálnych úskalí.

Už spomenutou výhodou ponúkaného riešenia je postupná integrácia do existujúcich procesov.

Na začiatok poďme zmapovať súčasný stav a Vaše plány do budúcnosti. Spoločne sa potom môžeme týmto smerom vydať.

Riešenie komplexných projektov

Na začiatku si dohodneme vstupnú diskusiu a počas nej zistíme aký je aktuálny stav a aké sú vaše požiadavky do budúcnosti. Následne spoločne spracujeme projekt ďalšieho postupu. SW Elabo Elution potom obvykle nasadzujeme ako DEMO verziu na skúšobnú dobu. Počas celého procesu je obvykle potrebná spolupráca viac oddelení firmy zákazníka.

Po odsúhlasení postupu a vyskúšaní SW pristupujeme k vlastnej implementácii v úzkej spolupráci s vývojárom Elabo GmbH. Všetko HW vybavenie dopravíme na miesto určenia, nainštalujeme a sprevádzkujeme. To isté vykonáme aj so SW Elabo Elution. Samozrejmosťou je zaškolenie používateľov.

Nasleduje evaluačná fáza, počas ktorej sa celá implementácia pravidelne hodnotí a ďalej upravuje podľa potrieb užívateľov.

Zaujímá Vás nábytok pre elektro laboratória a skúšobne?

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info