Naše riešenie pre: monitorovanie kritickej infraštruktúry

Dáta z odľahlých lokalít

V rozľahlých priemyselných areáloch, pozdĺž líniových stavieb ako sú napr. produktovody vo vzdialených lokalitách záujmového územia, veľmi často vzniká potreba prenášať z týchto miest prevádzkové dáta.

V mnohých prípadoch sú tieto miesta bez sieťového napájania alebo dokonca bez GSM pokrytia. Či už je potrebné vytvoriť dátovú komunikáciu medzi niekoľkými PLC automatmi alebo len prenos niekoľkých veličín ako napríklad prietok, tlak, teplota, otvorenie dverí, výška hladiny, máme pre vás riešenie.

01. Návrh monitorovacieho systému

V závislosti na požiadavke zákazníka zvolíme vhodnú technológiu na prenos.

V našom portfóliu sú aj unikátne rádiomoduly, ktoré sa vyznačujú ultra nízkou spotrebou energie a teda sú vhodné pre aplikácie bez sieťového napájania.

Ďalej zvolíme vhodný komunikačný protokol, komunikačnú rýchlosť, na periférnej strane počet a druh prenášaných signálov.

V prípade ostrovného systému vykonáme energetický výpočet na stanovenie vhodného akumulátora a prípadne aj fotovoltaického panelu.

Potrebujete niečo podobné?

02. Rádiové meranie

Neodmysliteľnou súčasťou snáď každého návrhu je prevedenie merania sily rádiového signálu.

Po vykonaní merania je potom možné stanoviť typy, umiestnenie a výšky antén, vyžiarené výkony a použitú frekvenciu.

Bez takéhoto merania nie je možné realizovať spoľahlivé rádiové spojenie a ani garantovať jeho funkčnosť.

 

Typické aplikácie

  • banský priemysel
  • dodávatelia technickej infraštruktúry (energia, plyn, ropa... )
  • priemyselné areály
  • napájané i nenapájané body 
  • pokrytie oblastí mimo dosah mobilných sietí

Potrebujete niečo podobné?

03. Realizácia projektu

V prevažnom počte prípadov je našou úlohou dodať kompletne vybavený a zapojený rozvádzač, osadený rádiovým modulom, ochranami, napájacou a signálovou časťou.

Tento osadíme v mieste inštalácie, prevedieme montáž anténneho systému, zvodu a prepäťových VF ochrán. V prípade, že v mieste inštalácie nie je sieťové napájanie zaistíme aj dodávku fotovoltaických panelov vrátane nutných akumulátorov.

Ďalej vykonáme napojenie signálovej časti na technológiu, oživenie a odskúšanie všetkých signálov a správnej komunikácie. Vo väčšine prípadov sú prevádzkové signály prenášané na jeden centrálny rádiový modul a tu sú signály cez stanovený protokol odovzdávané riadiacemu systému.

Potrebujete niečo podobné?

04. Vzdialený dohľad

Vo väčšine prípadov využívame pre tieto aplikácie rádiovú technológiu austrálskej spoločnosti Elpro Technologies.

Nová generácia rádiových modulov umožňuje okrem vzdialenej konfigurácie a diagnostiky aj automatické presmerovanie dátového paketu pri výpadku niektorého z bodov.

Rádiové moduly disponujú interným webovým serverom, kde je možné vizualizovať stavy jednotlivých signálov a táto aplikácia potom môže byť dostupná napríklad z mobilného zariadenia.

Potrebujete niečo podobného?

Výber z ponuky rádiomodemov

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

sys@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info