Overovanie elektrickej bezpečnosti (BTK) lekárskej a zdravotníckej techniky s testerom Rigel 288+

Cieľom tohto článku je poukázanie na funkcie a kvalitu testeru Rigel 288+ potvrdenú dlhoročným používaním v nemocniciach a v zdravotníckych servisných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike. 

Chcete vidieť technické parametre?

Pozrite sa na detaily testeru Rigel Medical 288+

V nasledujúcich riadkoch si viac priblížime praktické prednosti tohto zariadenia, ukážeme si jeho príslušenstvo, pripojenie k testovanému zariadeniu (DUT), nastavenie a možnosti so správou nameranách dát.

Na testovanie zdravotníckych zariadení potrebujeme okrem testeru 288+, napájací kábel, uzemňovaciu sondu a modul potrebný na pripojenie príložných častí. Všetky tieto veci vrátane batohu na prenos a EKG adaptérov sú zahrnuté v štandardnom príslušenstve.

Zdravotnícke zariadenie (DUT) bude pri testovaní napájané zo zásuvky testeru 288+. Zemniacu sondu pripojíme k testeru a druhý koniec na kovovú časť testovaného zariadenia. Ak má zariadenie i príložné časti (napr. EKG sondy), tie pripojíme do externého modulu.

Testovanie môže prebiehať 2 spôsobmi - manuálnym alebo automatickým režimom. Pri manuálnom režime si musí užívateľ vybrať konkrétny test. Ak chce testov vykonať viac, musí si ich vždy spustiť individuálne. V praxi je ale veľmi oceňovaná možnosť zvoliť si automatický režim testu, to znamená, že tester bude pracovať so sekvenciou predom nadefinovaných testov. Oproti manuálnemu režimu zjednodušuje táto funkcia prácu a hlavne šetrí čas.

V automatickom režime užívateľ vyplní ID testovaného zariadenia a zvolí si testovaciu sekvenciu (označená podľa normy). Vloženie ID čísla je možné i s použitím čítačky čiarových kódov. Potom nás tester nasmeruje na spustenie testu. Po spustení sa jednotlivo za sebou vykonajú všetky testy, z ktorých je zložená testovacia sekvencia (test uzemnenia, unikajúci prúd krytom, do pacienta a iné).

Po niekoľkých minútach potrebných na vykonanie celej testovacej sekvencie nás tester vyzve na uloženie nameraných výsledkov do jeho internej pamäte. Výsledky z testov sa dajú prehliadnuť i priamo z testeru alebo si ich cez Bluetooth rozhranie skopírujete do telefónu alebo počítača.

Aplikácia Rigel 288+ Downloader je zdarma stiahnuteľná pre telefóny s Androidom a umožňuje priamo generovať protokol z merania v PDF formáte.

 

 

Ďalšia možnosť je prenos nameraných dát do počítača a softvéru DataTransfer (licencia je zdarma). Tento jednoduchý softvér umožňuje export výsledkov vo formáte .txt, ktorý je vhodný pre MS Excel alebo iný užívateľom preferovaný program.

 

Posledná možnosť ako pracovať s nameranými výsledkami je ich prenos do databázového softvéru Med-eBase. Tento softvér je spoplatnený a okrem generovania výstupných protokolov v PDF formáte umožňuje užívateľovi viesť a spravovať databázu jeho testovaných zariadení a výsledkov.

 

Prácu s testerom Rigel 288+ si pochvaľujú mnohí naši zákazníci. Oceňujú jeho malú veľkosť, hmotnosť a jednoduchú manipuláciu. Taktiež sú si vedomí toho, že v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov im firma TR instruments, autorizovaný partner výrobcu Rigel Medical, ochotne pomôže.

Pre viac informácií k testeru elektrickej bezpečnosti Rigel 288+ nás, prosím, kontaktujte.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info