Preventívne monitorovanie vzniku požiaru v spaľovniach odpadov

ZEVO - zariadenia na energetické využívanie odpadov musia myslieť na protipožiarnu ochranu. Včasné a rýchle odhalenie rizika vzniku požiaru ušetrí prevádzke nemalé finančné náklady a predovšetkým následné riešenie vzniknutých problémov. Firma TR instruments v spolupráci s nemeckým výrobcom Optris ponúka riešenie v podobe priemyselných termokamier a monitorovacieho systému, ktorý včas upozorní obsluhu pred možným rizikom vzniku požiaru.

Protipožiarne pravidlá začínajú v týchto strediskách platiť už od vrátnice až po samotné triedenie a skladovanie odpadu v zberných priestoroch. Pomocou systému bezkontaktného merania teploty sa dajú jednoducho a rýchlo odhaliť miesta so zvýšenou teplotou, či už v privezenom odpade priamo na nákladiaku alebo potom v zbernom mieste. V infračervenom zobrazení kamery a nastavených monitorovacích bodoch obsluha systému pomocou automatickej detekcie prekročeného limitu rýchlo spozoruje nežiadúce zvýšenie teploty. Upozornenie tohto rizika môže byť formou výstražného majáku alebo iným preferovaným spôsobom.

Monitorovací systém pozostáva z termokamier Optris PI640i napojených na externý box s elektronikou (PIF), USB server a riadiaci počítač. V prípade umiestnenia termokamier do znečisteného prostredia alebo do prostredia, kde je zvýšená teplota, je odporúčané umiestniť kamery do ochranných a chladiacich púzdier.

S konfiguráciou systému pre Vaše stredisko Vám radi odborne poradíme. Taktiež ponúkame uvedenie systému do prevádzky spoločne so zaškolením obsluhy a technickou podporou v záručnej a pozáručnej dobe. Ak sa i Vy chcete chrániť pred ohňom, ktorý je dobrým sluhom, ale zlým pánom, kontaktujte nás.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info