Skutočný pacient alebo simulátor vitálnych funkcií...

Bezpečnostné technické kontroly (BTK) v zdravotníctve

V zdravotníckych a nemocničných priestoroch sa pri každodennej starostlivosti o pacientov používa množsvo zariadení, pri ktorých sa musí v definovaných periódach kontrolovať a overovať ich správna funkčnosť. Tieto zariadenia podliehajú tzv. bezpečnostno technickým kontrolám (BTK), ktoré sú vykonávané preškolenými pracovníkmi alebo servisnými organizáciami. Naša firma TR instruments v spolupráci s výrobcom Rigel Medical je dodávateľom testerov a analyzátorov určených na kontroly týchto zariadení:

Medzi najpoužívanejšie testery patrí práve simulátor vitálnych funkcií Rigel Uni-sim.

 

Simulátor Rigel Uni-sim

 

Uni-sim je simulátor 6 vitálnych funkcií - NIBP, SPO2, EKG, respirácia, teplota, IBP. Medzi jeho prednosti patrí to, že združuje všetky tieto funkcie do jedného ručného prístroja, ktorý je batériovo napájaný a prakticky prenosný medzi nemocničnými pracoviskami. Kompatibilita rôznych výrobcov NIBP prístrojov a oxymetrov je zaistená možnosťou voľby R a O-krivky alebo úpravou simulačného algoritmu.

 

Simulácia elektrokardiografie (EKG)

Jednoduché a rýchle overenie funkčnosti EKG monitoru. Monitor sa pripojí k Uni-simu cez externý modul s konektormi typu banánok alebo adaptérmi na EKG svorky. Simulátor ma v databáze rôzne priebehy, napríklad "Normal sinus rhythm (NSR), ST Elevation, ST Depression, Missing beat" a iné. Taktiež sa dá nastaviť hodnota respirácie, amplitúdy a tepová frekvencia.

 

 

 

 

Simulácia neinvazívneho krvného tlaku (NIBP)

Zapojenie simulátora pri testovaní NIBP je znázornené na obrázku vpravo. Možnosťou zmeny simulačného algoritmu je zaistená kompatibilita s rôznymi výrobcami tlakomerov na trhu. Okrem štandardného testovania NIBP tlakomerov, ponúka simulátor i test na overeniu úniku tlaku v systéme (napr. poškodená manžeta), POP-OFF test alebo funkcia manometeru.

 

 

Simulácia SPO2

Overovanie správnej funkčnosti oxymetrov prostredníctvom umelého prsta PULS-R na princípe absorpcie IR a RED svetla. PULS-R je vďaka možnosti zmeny simulačného algoritmu kompatibilný s rôznymi výrobcami oxymetrov. Okrem simulácie percentuálnej hodnoty SPO2 je možné nastaviť i tepovú frekvenciu.

 

 

 

 

Simulácia teploty a invazívneho krvného tlaku (IBP)

Použitím vhodných typov simulačných káblov na teplotu a invazívny krvný tlak (IBP) podporuje Uni-sim simuláciu i týchto parametrov. Jedná sa o jednoduché zapojenie simulátora priamo na pacientský monitor.

 

 

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info