Systémy a riešenia "na kľúč"

Firma TR instruments spol. s r.o. sa okrem dodávok meracích prístroj zaoberá i systémami a riešeniami "na kľúč". Vidíme v tom našu konkurenčnú výhodu, pretože sa jedná o unikátne riešenia a predovšetkým vieme zákazníkom pomôcť vyriešiť problémy, ktoré na trhu nemajú ľahko dostupné riešenia. Jedná sa prevažne o zákazníkov, ktorým nepostačujú prístroje štandardne dostupné na trhu, ale potrebujú ich vylepšiť, rozšíriť, pridať k nim softvér alebo zautomatizovať do jedného celku a vytvoriť tým riešenie ušité na ich aplikáciu.

 

Niektoré z našich referencií k riešeniam "na kľúč"

Prúdový bočník, PC softvér, automobilový priemysel

 • požiadavkou zákazníka bolo meranie a záznam hodnôt napätia a prúdu pomocou bočníka GW instek PCS-1000l
 • k prístroju požadoval PC softvér, ktorý sme mu presne podľa jeho požiadavok naprogramovali
 • softvér umožňuje ovládanie bočníka, nastavenie vzorkovacieho intervalu a ukladanie výsledkov merania do protokolu
 • užívateľ môže zadať i vstupné údaje (výrobca, názov vzorku, model a iné) a "real-time" graficky zobraziť meraný prúd a napätie

Datalogger, ochranný kufor, strojnícky priemysel

 • zákazník požadoval záznamové zariadenie odolné a chránené voči náročným podmienkam v prevádzke (prach, nečistoty, olej, voda...)
 • datalogger Graphtec GL840 skrytý v pevnom kufry s vyvedenými meracími vstupmi
 • zariadenie je používané na meranie oteplenia a kontroly otáčok pri výrobe prevodoviek
 • ďalej sa používa pri vývojových skúškach, meraní spotreby elektrickej energie a funkčnom teste
 • set je vybavený záložným zdrojom (batéria umiestnená pod dataloggerom) a v kufry je navyše miesto na uskladnenie meracích káblov a sond

 

Mobilná meracia ústredňa, viackanálová, energetický priemysel

 • požiadavka zákazníka bola merať a zaznamenávať oteplenie pri funkčných skúškach rozvádzačov cez termočlánky typu L a merať prúd na prúdových transformátoroch
 • hlavnou časťou ústredne je modulárny merací systém DELPHIN ProfiMessage a softvér ProfiSignal Klicks
 • systém obsahuje 9 rozširujúcich (slave) jednotiek a meracie karty na meranie prúdu
 • podľa požiadavok zákazníka sme vyrobili 300 kanálovú svorkovnicu na meranie teploty
 • autonómne meracie zariadenie spoločne so SW a vizualizáciou meraných dát, nastavovanie limitov, ukladanie nameraných výsledkov

Testovací systém, jednoúčelový, automobilový priemysel

 • zákazník požadoval testovací systém pre vyrobené svietidlá
 • jadrom systému bol datalogger Delphin Expert Logger EL100, softvér ProfiSignal Klicks a 3 meracie karty Delphin Expert Key EK200C (každá 28 vstupov)
 • funkčná skúška zahŕňala únavový a cyklický test
 • optické vstupy a plne konfigurovateľné vstupy na záznam veličín ako napätie, prúd a teplota
 • naša práca spočívala v návrhu projektu, zvolení správnej prístrojovej techniky, výrobe vstupných modulov, sprevádzkovanie systému ako celku a praktické zaškolenie zákazníka

 

 

DC napätový zdroj, ochranný kufor, železničná doprava

 • testovanie DC ochrán na železničných tratiach
 • požiadavkou zákazníka bolo odolné prevedenie vhodné na prenos medzi meracími stanoviskami
 • systém obsahuje FUG zdroj MPL1000-10000 a jeho implementovanie do odolného prenosného kufru

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info