Meracia a záznamová ústredňa Comet MS55D

teaser

1 až 16 kanálová ústredňa Comet MS55D vybavená vstupnými modulmi pre variabilnú konfiguráciu jednotlivých vstupov, LCD displej, LED pre indikáciu alarmových stavov.

Orientačná cenová hladina 400 - 950 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


 • Ústredne Comet MS55D podporujú všetky výhody a novinky ústrední Comet MS6 vrátane rýchlejšieho komunikačného protokolu.
 • Sú určené predovšetkým do aplikácií, ktoré nepokryjú univerzálne vstupy ústrední Comet MS6.
 • Univerzálny 16 kanálový monitorovací systém je určený pre zber dát zo snímačov najrôznejších veličín, signalizácia alarmových stavov, prípadne pre riadenie ďalších procesov.
 • Charaktery jednotlivých vstupov sú pevne dané objednanými vstupnými modulmi. Je možné vybrať z 53 možností podľa tabuľky vstupov. Pre zmenu charakteru vstupu možno vymeniť patričný hardvérový vstupný modul za iný.
 • Ústredňou možno merať a zaznamenávať analógové veličiny, frekvenciu, počítať impulzy, vyhodnocovať dvojstavové veličiny a načítať údaje zo zariadení pracujúcich s protokolom ModBus RTU alebo Advantech.
 • Údaje je možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem pre ďalšie spracovanie.

 

Kompletné riešenie pre monitorovanie teploty, vlhkosti, tlaku a ďalších veličín najmä v týchto oblastiach:

 • potravinársky priemysel (HACCP)
 • farmaceutický priemysel
 • transfúzne stanice, lekárne
 • vykurovania, ventilácie, klimatizácie, chladenie
 • energetický manažment budov
 • výskum a vývoj
 • skladové hospodárstvo

 

Technické údaje meracej ústredne:

 • Maximálny meraný jednosmerný prúd: 5 A
 • Maximálne merané jednosmerné napätie: 75 V
 • Najcitlivejší rozsah merania jednosmerného napätia: 100 mV
 • Maximálne merané striedavé napätie: 50 V
 • Maximálny meraný striedavý prúd: 5 A
 • Vstup pre meranie frekvencie: 0 až 5 kHz
 • Vstup pre čítanie impulzov: áno
 • Možnosť galvanického oddelenia vstupov: áno
 • Pamäťové médium: vnútorná zálohovaná SRAM pamäť
 • Celková kapacita pamäte: 2MB (až 480 000 nameraných údajov)
 • Spôsob ukladania dát do pamäte: necyklický - po zaplnení pamäte sa záznam zastaví cyklický - po zaplnení pamäte sa najstaršie hodnoty prepíšu novými
 • Interval záznamu: individuálne nastaviteľný pre každý vstupný kanál od 1 sekundy do 24 hod
 • Údaj o čase: zálohované hodiny reálneho času s rozlíšením 1s
 • Vstupné merané veličiny (1 až 16 vstupov): sú pevne určené osadením vstupnými modulmi pre jednotlivé kanály (pozri tabuľku) podľa požiadaviek používateľa
 • Rozlíšenie AD prevodníka (analógové kanály): 16 bitov, doba prevodu cca 60 ms/kanál
 • Napájanie: 9 až 30 VDC, doporučené 24 Vdc
 • Rozsah prevádzkovej teploty ústredne: 0 až + 50 °C
 • Rozmery vrátane konektorov: 215 x 225 x 60 mm
 • Krytie: IP20

Podporované rozhranie pre komunikáciu s počítačom: (možno zapnúť vždy len jedno rozhranie)

 • RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS, GND), kábel do 15 m. Umožňuje priame prepojenie s počítačom alebo cez GSM modem, vrátane posielania a príjmu SMS správ - štandardne
 • USB rozhranie - štandardne
 • RS485 - kábel do 1200 m, galvanicky oddelené, možnosť pripojenia viacerých ústrední do siete na jednu komunikačnú linku - štandardne
 • Ethernetové rozhranie LAN - komunikácia pomocou: www, XML, SNMP, SOAP, www, ModbusTCP, e-mail, Syslog - za príplatok

 

Výstupy pre indikáciu alarmu:

 • Červená LED na boku skrine
 • Relé max. 50 V AC/1A, prepínacie kontakty
 • Napäťový signál 0 V/4,8 V, maximálny prúd 50 mA, výstup je určený pre pripojenie externej akustickej signalizácie príp. telefónneho hlásiča
 • Alarmové SMS správy
 • Emaily, SNMP trapy - viď príslušenstvo za príplatok

 

 

Architektúra zapojenia MS ústredne Comet

 

ROZDIELY VO VLASTNOSTIACH MERACÍCH ÚSTREDNÍ MS6D A MS55D

Vlastnosť MS6D MS55D
Charakter vstupov: vstupy konfigurovateľné užívateľom z PC programu pevne daný použitými vstupnými modulmi
Maximálny meraný jednosmerný prúd: 20 mA dc 5 A dc
Maximálne merané jednosmerné napätie: 10 V dc 75 V dc
Najcitlivejší rozsah meraného jednosmerného napätia: 18 mV dc 100 mV dc
Maximálne merané striedavé napätie: - 50 V ac
Maximálny meraný striedavý prúd: - 5 A ac
Vstup pre meranie frekvencie: - 0 až 5 kHz
Vstup pre čítanie impulzov: - ano
Možnosť galvanického oddelenia vstupov: iba sériový vstup RS485IN,
analógové vstupy neizolované
ano
SMS port pre posielanie/príjem SMS: v cene dodávky v cene dodávky
Rozmery vrátane konektorov: 215 x 225 x 44 mm 215 x 225 x 60 mm

Potrebujete merací systém na mieru?

 

Vieme i toto. Napíšte nám alebo zavolejte.

Prípadne navštívte sekciu Komplexné dodávky.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info