Meracia a záznamová ústredňa Comet MS6D

teaser

Univerzálne riešenie pre monitorovanie technologických veličín. Hlavnou výhodou ústredne MS6D sú vstupy užívateľsky konfigurovateľné z PC programu bez nutnosti zásahu dovnútra ústredne.

Orientačná cenová hladina 400 - 950 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


Meracia ústredňa Comet MS6D umožňuje:

 • Konfigurovať vstupy pre rôzne typy vstupných signálov.
 • Individuálne konfigurovať každý vstupný kanál pre meranie, vyhodnotenie alarmov a záznam dát, vrátane individuálneho intervalu záznamu pre každý vstup.
 • Každý vstupný kanál môže byť nastavený pre rôzne typy záznamu (nepretržitý záznam, časovo obmedzený záznam, záznam iba pri splnení zadaných logických podmienok, záznam vzorkovaným externým signálom a pod.).
 • Pre vstupný kanál je možné definovať 4 logické podmienky, na základe ich platnosti sa aktivuje záznam a alarmy.
 • Stavy týchto podmienok môžu byť závislé na nameraných hodnotách, na zadanom časovom pláne alebo môžu byť ovládané vzdialene z PC alebo pomocou SMS správy.
 • Signalizovať alarmové stavy - vizuálne, akusticky, kontaktom relé, SMS, emailom, príp. ďalšími protokolmi Ethernetového rozhrania.
 • V spojení s doskou 16 výstupných relé spínať vybrané relé podľa alarmových stavov.
 • Prijímať informácie z meracej ústredne pomocou SMS správ cez GSM modem - aktuálne hodnoty, alarmy, zaplnenie pamäte a ďalšie.
 • Priradiť každému vstupnému kanálu názov práve zaznamenávaného procesu, ktorý bližšie charakterizuje monitorovaný objekt (napr. typ výrobku). Tento názov je možné vybrať z klávesnice ústredne počas jej prevádzky.
 • Prepojiť viac ústrední po sieti Ethernet alebo zbernici RS485 pre monitoring viacerých miest.

 

Hlavnou výhodou sú vstupy užívateľsky konfigurovateľné z PC programu bez nutnosti zásahu dovnútra ústredne. Každá ústredňa obsahuje 16 vstupov, ktorými možno merať a zaznamenávať analógové i dvojstavové veličiny. Každý vstup je možné individuálne nakonfigurovať z užívateľského PC programu na jeden zo 17 meracích rozsahov. Možno nimi merať a zaznamenávať analógové i dvojstavové veličiny a načítať údaje zo zariadení pracujúcich na zbernici RS485 s protokolom ModBus alebo Advantech.

Univerzálna 16 vstupová monitorovacia ústredňa je určená pre zber dát zo snímačov najrôznejších veličín, signalizáciu alarmových stavov (maják - svetelná a akustická signalizácia, SMS, e-maily atď.), Prípadne pre riadenie ďalších procesov. Údaje je možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem pre ďalšie spracovanie. Program MS+ (SWR003) pre monitorovací systém.

 

 

 

Ústredňa je vhodná hlavne pre:

 • potravinársky priemysel - HACCP
 • farmaceutický priemysel
 • transfúzne stanice, lekárne
 • dátové centrá, serverovne
 • vykurovania, klimatizácie, chladenie
 • energetický manažment budov
 • skladové hospodárstvo
 • výskum a vývoj

 

Architektúra komunikácie MS ústredne Comet

 

ROZDIELY VO VLASTNOSTIACH MERACÍCH ÚSTREDNÍ MS6D A MS55D

Vlastnosť MS6D MS55D
Charakter vstupov: vstupy konfigurovateľné užívateľom z PC programu pevne daný použitými vstupnými modulmi
Maximálny meraný jednosmerný prúd: 20 mA dc 5 A dc
Maximálne merané jednosmerné napätie: 10 V dc 75 V dc
Najcitlivejší rozsah meraného jednosmerného napätia: 18 mV dc 100 mV dc
Maximálne merané striedavé napätie: - 50 V ac
Maximálny meraný striedavý prúd: - 5 A ac
Vstup pre meranie frekvencie: - 0 až 5 kHz
Vstup pre čítanie impulzov: - ano
Možnosť galvanického oddelenia vstupov: iba sériový vstup RS485IN,
analógové vstupy neizolované
ano
SMS port pre posielanie/príjem SMS: v cene dodávky v cene dodávky
Rozmery vrátane konektorov: 215 x 225 x 44 mm 215 x 225 x 60 mm

 

Potrebujete merací systém na mieru?

 

Vieme i toto. Napíšte nám alebo zavolejte.

Prípadne navštívte sekciu Komplexné dodávky.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info