Kompletné vybavenie vývojových laboratórií pre Energy Cloud a.s.

R&D laboratórium na kľúč

Pre českú firmu Energy Cloud a.s. sme dokončili dodávku kompletného vybavenia ESD pracovísk pre vývojárov vrátane prístrojového vybavenia a súvisiaceho príslušenstva.

Energy Cloud a.s. sa zaoberá vývojom zariadení v oblasti obnoviteľných zdrojov. Cieľom projektu bolo poskytnutie špičkového vybavenia a pracovísk pre svojich inžinierov a zásadná modernizácia priestorov spoločnosti.

Ciele Energy Cloud a.s.

 • Vybudovanie reprezentatívnych priestorov firmy pre ukážky zázemia investorom z celého sveta.
 • Obstaranie kvalitného testovacieho a meracieho vybavenia na zaistenie potrieb vývoja vrátane príslušenstva.
 • Modernizácia EPA priestor vývojových laboratórií.
 • Detailné naplánovanie celého projektu dodávateľom. Od konfigurácie jednotlivých ESD pracovísk, cez výber a predvedenie T&M prístrojov vhodných pre potreby firmy, až po zaistenie komplexnej projektovej dokumentácie. Všetky časti projektu nakoniec musia utvoriť 100% funkčný celok.
 • Zaistenie dodávky generálnym dodávateľom, disponujúcim know-how z podobných realizácií. Maximálne šetriť čas vlastných zamestnancov pri realizácii projektu a minimalizácia chýb z nedostatku skúseností.

01. Reprezentatívne priestory

Jedným zo zámerov vedenia Energy Cloud a.s. bolo vytvorenie moderných a reprezentatívnych priestorov ESD vývojových laboratórií a skúšobní. A to z dvoch hlavných dôvodov.

Prvým bolo poskytnúť svojim vývojárom prostredie, v ktorom sa budú môcť plne sústrediť na svoju prácu a zároveň im dať k dispozícii najmodernejšie vybavenie pre ich prácu. Rovnako tak aj potreba prilákania nových vývojových inžinierov hrala podstatnú úlohu. Moderné a kvalitné elektrotechnické laboratórium plní dnes zásadnú úlohu ako jeden zo zamestnaneckých bonusov.

Druhým, nemenej dôležitým dôvodom, bolo vytvorenie priestorov, ktoré dostatočne ilustrujú kvalitu vyvíjaných zariadení, profesionalitu firmy a ochotu investovať do vlastného rozvoja.

Tieto aspekty chce Energy Cloud a.s. zdôrazniť najmä pri návštevách obchodných partnerov či investorov v sídle spoločnosti.

Pri realizácii sme využili osvedčené ESD pracovisko od nemeckého výrobcu ELABO GmbHkonkrétne radu ESD nábytku Primus ONE. Pri projektovaní všetkých troch skúšobní sme potom riešili nielen otázky efektivity a ergonómie jednotlivých vývojových pracovísk ako celkov, ale aj drobnosti ako farba prívodných káblov alebo konkrétny model ESD stoličiek a farba ich poťahu. Ak chcete dosiahnuť dobrý finálny dojem, je potrebné sa už pri tvorbe projektu zaoberať ako celkom a jeho funkčnosťou, tak aj úplnými detailmi.

Na detailoch nám záleží ...

02. Meracie a testovacie vybavenie

Súčasťou dodávky boli i desiatky kusov meracieho a testovacieho vybavenia pre tieto skúšobne.

Náhodne vyberáme napríklad:

 • Osciloskopy Rohde & Schwarz řady RTB-2000.
 • EMC prijímač Rohde & Schwarz ESRP3.
 • Predcertifikačný EMC set zahŕňajúci sondy pre blízke pole a umelú sieť LISN (v 3-fázovej verzii aj špeciálnej verzii pre fotovoltaiku).
 • Výkonové DC elektronické záťaže Kikusui rady PLZ, alebo BK Precision 8600.
 • Testery uzemňovacej slučky Kikusui rady TOS6200.
 • 4 kanálové DC napájacie zdroje Rohde & Schwarz rady HMP.
 • Stolné multimetre GW Instek rady GDM-9000.
 • Set dataloggerov Graphtec GL-840  vrátane rozširujúcich modelov a sad meracích sond.
 • A mnoho ďalšieho vybavenia, ako špeciálne zdroje pre simuláciu FVE, analyzátor siete, multimetre, termokamery...
 • Súčasťou bola aj dodávka potrebného príslušenstva. Či už sa jedná o sondy k osciloskopom, meraciu kabeláž pre NN i VN, EMC sondy, alebo testovacie kiosky ESD pre EPA priestory, ESD podložky a prípojné miesta, spájkovačky, mikroskopy pre DPS a podobne.

Pri realizácii zákazky tohto rozsahu sme ťažili ako z našich skúseností s podobne veľkými projektmi z minulých rokov, tak aj s naším viac ako 30 ročným know – how v oblasti testovania a merania.

Investorovi sme pomohli so špecifikáciou konkrétnych prístrojov a príslušenstva pre jednotlivé vývojové a testovacie úlohy a v prípade potreby tieto prístroje prezentovali priamo u zákazníka. Samozrejmosťou je aj popredajná podpora najmä v oblasti školenia a postupného rozširovania odborných znalostí pri práci s touto meracou technikou.

03. ESD pracovisko pre EPA priestory

Ako už bolo spomenuté, vybavenie ESD nábytkom prebehlo v réžii nemeckého výrobcu špecializovaného elektro nábytku Elabo a modulárnej rady Primus ONE.

Zvláštny dôraz kládol investor na ESD prevedenie pre EPA laboratóriá. Firma Elabo GmbH je schopná dodať nábytkové vybavenie v 100% ESD variante, čo znamená, že všetky komponenty pracovísk majú ESD certifikáciu.

Ako je pri nábytku Elabo zvykom, jedná sa o modulárny a úplne konfigurovateľný systém. Tieto pracoviská sú vo vývoji už takmer 50 rokov a treba podotknúť, že tak dlhá doba kontinuálneho vylepšovania sa na nich naozaj pozitívne podpísala. Tento elektrotechnický nábytok patrí právom medzi špičku a jeho masívne a kvalitné konštrukcie slúžia bez problémov desiatky rokov.

Dodaný nábytok je vybavený celým radom drobných detailov, ktoré prispievajú k funkčnosti celku. Ide napríklad o výškovo aj uhlovo nastaviteľné police, skryté vedenie celej kabeláže, zákaznícka úprava panelov v zadných nohách (osadené napríklad zásuvkami 240V/16A, RJ45, bezpečnostnými vypínačmi …), LED svietidlá pre prisvetlenie pracovnej plochy, odolný povrch dosky stola, nosnosť > 500 kg a mnoho ďalšieho. Práve tieto detaily dávajú v súčte viac ako 1+1=2 a posúvajú laboratóriá na maximálne úrovne kvality a funkčnosti.

ESD monitor

Pre potreby práce s obzvlášť citlivou elektronikou bol implementovaný kontinuálny ESD monitor, ktorý je k dispozícii ako súčasť jedného z mobilných pracovísk. Tento ESD monitor priebežne skenuje ako uzemnenie až dvoch pracovníkov, tak aj vlastného pracoviska.

Pokiaľ dôjde k prerušeniu uzemňovacieho obvodu, vydá pracovisko najprv vizuálny a následne aj zvukový signál, upozorňujúci pracovníkov na tento problém.

Tento ESD monitor nachádza obvykle uplatnenie najmä pri výrobe citlivej elektroniky v EPA priestoroch, ale pri práci s drahými komponentami našiel svoje miesto aj v skúšobni Energy Cloud a.s.

Informace ke stažení

Mobilné ESD pracovisko

Vzhľadom na to, že vyvíjané zariadenia zákazníka sú často pomerne ťažké, navrhli sme pre tento projekt časť pracovísk v mobilnej variante. Idea je taká, že ťažké zariadenia sa pohybujú po firme spoločne s ESD stolom.

Tieto stoly sú preto osadené ESD kompatibilnými kolieskami, pričom aj napriek tomuto faktu je certifikovaná nosnosť stola 400 kg. Stoly boli tiež navrhnuté ako autonómne a sú teda vybavené vlastným napájaním, bezpečnostným okruhom aj ovládaním.

Zaujímavosťou je potom koryto kabeláže prístupné cez kryt z dosky stola a to aj v prípade, že je na tejto doske položený nejaký predmet, či zariadenie.

Informace ke stažení

04. Plánovanie a realizácia projektu

Realizácia takto rozsiahleho projektu samozrejme nebola jednoduchá. Postupne sme spoločne so zákazníkom špecifikovali súčasné potreby, ale aj niekoľko scenárov budúceho vývoja.

Tieto poznatky sme následne premietli jednak do výberu vhodného T&M vybavenia, ale aj do umiestnenia a špecifikácie jednotlivých pracovísk. Do úvahy sme brali napríklad aj pohyb vyvíjaných zariadení po priestoroch firmy, spoluprácu HW aj SW vývojárov alebo zostavenie meracieho či testovacieho setupu pre jednotlivé úlohy.

Zadávateľ sa rozhodol pre dodávku jedným generálnym dodávateľom, čo mu dovolilo ušetriť čas najmä pri komunikácii a synchronizácii prác. Výhodou je aj čerpanie z našich znalostí pri dodávkach pre elektro laboratóriá, skúšobne a výrobu.

Obvyklou praxou je v tomto prípade riadenie týchto projektov vlastnými zamestnancami. My sa snažíme ponúknuť firmám riešenie na kľúč.

Benefity sú následujúce:

 • Šetrenie času vlastných zamestnancov a jeho efektívne využitie v oblasti ich expertízy.
 • Vyhnutie sa chybám či časovým oneskoreniam z nedostatku skúseností.
 • Rokovania s jednou zodpovednou osobou, ktorá celý projekt riadi.

Vlastná realizácia bola zavŕšená na jar 2021 inštaláciou pracovísk, odovzdaním meracieho vybavenia a zaškolením obsluhy.

So zákazníkom plánujeme zostať v kontakte aj ďalej, kvôli nadväzujúcim školeniam a ďalšej optimalizácii využitia vývojových priestorov skúšobní.

Tešíme sa na Vás pri realizácii Vášho projektu ...

Prečítajte si viac o komplexnom vybavení  elektro laboratórií a skúšobní

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info