Spolupráca spoločností TR instruments, Rigel Medical a Chirana Medical

 

Jedným z dlhoročných zákazníkov firmy TR instruments spol. s r.o. je slovenský výrobca zdravotníckej techniky Chirana Medical, a.s. so sídlom v Starej Turej. Naša spolupráca je zameraná predovšetkým pri vývoji, testovaní a výrobe anestetickej a dýchacej techniky, ktorá exceluje svojou precíznosťou, kvalitou a spoľahlivosťou nielen na slovenskom, ale i celosvetom trhu.

TR instruments a Rigel Medical

Naša firma TR instruments je autorizovaným zástupcom anglického výrobcu Rigel Medical na Slovensku a v Českej republike, ktorý sa špecializuje na výrobu testerov a analyzátorov na overovanie správnej funkčnosti zdravotníckych zariadení. Jedná sa predovšetkým o tieto typy prístrojov:

• EKG monitory, tlakomery, oxymetre (Uni-sim, 288+)

• Defibrilátory (UniPulse 400, 288+)

• Infuzne pumpy a dávkovače (Multi-Flo, 288+)

• Elektrochirurgické generátory (Uni-therm, 288+)

• Pľúcne ventilátory (Ventest, Citrex, 288+)

Práve vývoj a výroba pľúcnych ventilátorov patrí medzi hlavné zamerania firmy Chirana Medical, ktorej história siaha až do roku 1935. Všetky vyrobené zariadenia musia na oddelení Kontrola kvality podliehať výstupnej kontrole, čím sa potvrdí že zariadenia sa môžu používať v nemocniciach a na skutočných pacientoch.

Analyzátor pľúcnych ventilátorov

Pri obnove testovacieho vybavenia v Chirane sme boli oslovení so žiadosťou o dodávku prístroja vhodného na testovanie a kontrolu pľúcnych ventilátorov. Po niekoľkých rozhovoroch a konzultáciách sa odsúhlasilo nami ponúkané riešenie a Chirana si objednala prvý kus analyzátora Rigel Ventest 800. Ako sa ukázalo časom, Chirana si prácu s analyzátorom pochvaľovala natoľko, že postupne svoje technické vybavenie doplnila o ďalšie 2 kusy, z toho jeden kus slúži na testovanie a kontrolu vo výrobe.

Počítačový softvér

Aby sa zastila maximálna možná efektivita pracoviska, ale i jednoduchosť pri práci s analyzátorom, Chirana požadovala k analyzátorom i počítačový softvér FlowLab. Ten slúži predovšetkým na prehľadnejšie zobrazenie aktuálne meraných veličín a na jednoduchšiu interpetáciu nameraných výsledkov.

Simulátor pacienta

Ďalším testerom, ktorý našiel svoje uplatnenie vo firme Chirana Medical je simulátor vitálnych funkcií Rigel Uni-sim.

Chirana vzniesla požiadavku na overenie pľúcneho ventilátora, ktorý navyše združuje i EKG monitor, tlakomer a oxymeter. Jedná sa o špecifické zariadenie slúžiace na dokonalú starostlivosť o pacienta. Naša firma urobila praktické predvedenie simulátora na pracovisku zákazníka, kde sme všetky funkcie zákaznikovi úkazali, vysvetlili a potvrdili, že Uni-sim je riešením, ktoré Chirana potrebuje. Po objednaní a dodaní simulátora sme zaškolili pracovníkov na jeho správne nastavenie a používanie.

Spoľahlivý dodávateľ

I naďalej je naša firma TR instruments s výrobcom Chirana Medical v kontakte a snažíme sa byť pre nich serióznym partnerom, na ktorého sa môžu obrátiť s ľubovoľnou požiadavkou z oblasti testovania a merania.

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info