Dodávka vybavenia učební pre Univerzitu Pardubice

Moderné učebne

Pre Fakultu elektrotechniky Univerzity Pardubice sme navrhli a dodali kompletné vybavenie troch učební pre teoretickú aj praktickú výučbu v odboroch elektroniky, programovania a senzorovej techniky.

Cieľom projektu zo strany univerzity bola obnova vybavenia učební na prípravu študentov pre uplatnenie v digitalizovanom priemysle blízkej budúcnosti.

Ciele Univerzity Pardubice

·     Zaistiť dodávateľa pre moderné a reprezentatívne priestory - učebne sú využívané aj pre mimo vzdelávacie aktivity.

·     Dostatok miesta pre teoretickú i praktickú výučbu na jednotlivých stoloch. Možnosť ľahkého rozširovania pracovísk v budúcnosti.

·      Prehľadnosť učebne pre vyučujúceho, možnosť jednoduchej kontroly práce študentov na jednotlivých pracoviskách.

·     Bezpečnosť študentov pri práci s nebezpečným napätím.

·     Odolnosť pracovísk proti poškodeniu a jednoduchá údržba (záťaž viac ako 200 kg, odolnosť proti poškriabaniu, umývateľnosť …).

·     Zaistenie dodávky vhodného osciloskopu, DC napájacieho zdroja, multimetru, funkčného generátora a dekád pre každé pracovisko.

·      Možnosť programovania meracieho vybavenia a následná práca s týmito dátami v rámci SW ako Matlab a iných.

Náš postup pri riešení projektu

Na realizáciu zadania sme použili laboratórny elektro nábytok nemeckej firmy ELABO GmbH, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti z minulých zákaziek. Pracovisko ELABO bez problémov plní požiadavky na variabilnosť, odolnosť, kvalitu aj reprezentatívnosť priestorov.

Veľkou výhodou je potom integrácia meracieho vybavenia rovnakého výrobcu do týchto pracovísk a to vrátane prepojenia meracej techniky i vlastných stolov v rámci učebne prostredníctvom SW Elabo Elution.

Jednotlivé pracoviská sme tiež vybavili osciloskopmi RTB-2000 nemeckého výrobcu Rohde & Schwarz, meracou kabelážou Staübli a počítačmi značky DELL.

Ak niečo robíme, tak to chceme robiť najlepšie ako sa dá, a za nami dodávané produkty chceme dať ruku do ohňa.

Vždy sa teda snažíme vyberať to najkvalitnejšie a najvyspelejšie vybavenie, ktoré máme k dispozícii.

01. Kompletný návrh a dodávka

Pre potreby projektu sme vyriešili rozmiestnenie stolov v učebni z pohľadu kvality výučby a využitia dostupného miesta. Návrh tiež zahŕňal detailné spracovanie kombinácie komponentov každého pracoviska, umiestnenia bezpečnostných vypínačov, umiestnenia osciloskopu a PC monitora tak, aby nebránili výhľadu do učebne a podobne. To všetko sme priebežne konzultovali s vyučujúcimi.

Následne prišla na rad vlastná dodávka a inštalácia pracovísk vrátane zaškolenia obsluhy HW aj SW častí pracovísk. V tejto fáze napríklad vždy riešime aj pomerne detailné naplánovanie sťahovania pracovísk a s tým spojenej logistiky, nakladanie s odpadmi a podobne. Tieto na prvý pohľad skryté aspekty sú dôležité a vždy ich chystáme dopredu za účasti užívateľa. Výsledkom je potom hladký priebeh inštalácie a odovzdania pracovísk.

02. Variabilita pracovísk

Dôležitou požiadavkou zadávateľa bola variabilita pracovísk. Tú sme boli schopní dosiahnuť využitím systému špecializovaného nábytku Elabo Primus ONE. Pri použití stolov hĺbky 900 mm a kompaktných nadstavieb pre prístrojové vybavenie hĺbky 400 mm, zostáva čistá pracovná plocha 500 mm, čo je úplne dostačujúce aj pre teoretickú výučbu (možno pohodlne pracovať s 2 notebookmi alebo zošitmi či knihami na jednom pracovisku).

Pracovisko tak možno využiť na praktickú i teoretickú výučbu a ďalšie potreby, ako napríklad organizovanie konferencií. Vo všetkých prípadoch bola dôležitým parametrom aj maximálna výška stola, pre zaistenie rozhľadu po učebni. Veľkou výhodou systému Elabo Primus ONE je možnosť kombinácie jednotlivých častí presne podľa potrieb užívateľa a predovšetkým možnosť ľahkého rozširovania pracoviska o ďalšie komponenty a diely v budúcnosti.

03. Prehľad pre vyučujúceho

Na zaistenie kvality výučby musí mať vyučujúci vždy čo najlepší prehľad o tom, na čom jednotliví študenti počas výučby pracujú. U študentov univerzity sa samozrejme nepredpokladá, že by sa venovali niečomu inému než zadanej úlohe. Dohľad je ale prínosný práve pre pomoc so správnym riešením týchto úloh, ale napríklad aj z pohľadu bezpečnosti študentov.

Preto sme hneď v úvodnej fáze návrhu vylúčili v slovenských a českých školách toľko používanú variantu pracovísk s nadstavbou alebo policami umiestnenými vo výške nad stolom. Vďaka nim sa totiž z učebne stáva neprehľadná džungľa. V našom prípade neprekročila výška stola 1260 mm.

Vyučujúci tak má vždy perfektný prehľad o dianí v miestnosti, či už z katedry, tak z priestoru učebne. Študenti zároveň vždy dobre vidia vyučujúceho aj plátno pre projektor.

04. Bezpečnosť a odolnosť

Bezpečnosť

Bezpečnosť je alfou a omegou každého profesionálneho pracoviska a pri školských pracoviskách to platí dvojnásobne. Každé pracovisko sme preto vybavili dvojicou bezpečnostných vypínačov (total stop). Na každej strane stola sa nachádza jeden, tak aby boli vždy čo najľahšie prístupné.

Napájanie vlastných pracovísk sme potom rozdelili na 3 okruhy. Prvý okruh pre napájanie PC a monitora je vždy zapnutý.

Druhý a tretí je rozdelený na výstupné napätie menšie ako 50 V (zahŕňa DC napájací zdroj, 20 MHz funkčný generátor, digitálny mutlimeter) a vyšší ako 50 V (všetky zásuvky 240V). Tieto okruhy je možné zapínať a vypínať nezávisle.

To je možné vykonať manuálne u každého pracoviska pomocou spínacieho kľúča, tak pomocou softvéru Elabo Elution zo stola vyučujúceho. A to na jednotlivých stoloch alebo hromadne.

Všetky pracoviská v učebni sú pomocou SW Elabo Elution prepojené cez Ethernet. Vyučujúci môže študentom vzdialene zapnúť alebo vypnúť iba jeden, druhý alebo oba napájacie okruhy a to u všetkých, alebo len u vybraných pracovísk.

Výhodou tohto riešenia je, že žiaci nie sú zbytočne rozptyľovaní meracou technikou. Je ju totiž možné vzdialene zapnúť až vo chvíli, keď je na výučbu potrebná.

Odolnosť

Po predchádzajúcich skúsenostiach bol zo strany Univerzity Pardubice kladený dôraz na odolnosť vybavenia proti (nechcenému) poškodeniu. Pri takejto investícii je samozrejme cieľom investora, aby vybavenie vydržalo čo najdlhšie ako nové. Všetky časti pracovísk ELABO sú odolné proti poškriabaniu, chemikáliám a dosky stolov aj proti tepelnému poškodeniu (spôsobenému napríklad hrotom spájky). Povrchy sú tiež umývateľné a odolné proti popísaniu.

Vďaka svojej masívnej konštrukcii majú stoly Elabo certifikovanú nosnosť 500 kg – to je v odbore pomerne ojedinelé.

Pokiaľ berieme do úvahy zaťaženie stola inštalovaným vybavením a napríklad dvoma 100 kg študentmi, ktorí si cez prestávku na dosku stola sadnú, nie je takéto zaťaženie v praxi nijako výnimočné.

05. Meracie prístroje

Ako súčasť pracovísk sme dodali:

·      70 MHz osciloskop Rohde&Schwarz RTB-2004, vrátane možnosti vzdialeného ovládania cez Ethernet či logické analýzy.

·     DC laboratórny napájací zdroj Elabo, 30V / 2A s dvoma výstupnými kanálmi a možnosťou pokročilého programovania.

·    5 a pol miestny digitálny multimeter Elabo do 1000V / 20A.

·    20 MHz funkčný generátor Elabo s možnosťou pokročilého programovania priebehov.

·    U vybraných pracovísk potom aj kapacitné, indukčné a odporové dekády Elabo.

 

Prístroje Elabo je potom možné ovládať vzdialene pomocou SW Elabo Elution a to ako študentmi, tak vyučujúcim. Vyučujúci dokáže vzdialene nielen jednotlivé prístroje spustiť, ale aj nastaviť a prípadne do nich nahrať predprogramované priebehy. Osciloskop Rohde & Schwarz RTB je potom možné vzdialene ovládať cez Ethernet.

06. Programovanie a digitalizácia

Študenti potom v rámci jednotlivých pracovísk dokážu to isté. V programe Elabo Elution môžu pracovať s virtuálnymi klonmi meracieho vybavenia stola.

Navyše môžu využívať funkcie dataloggingu, grafického zobrazenia výstupného napätia, prúdu či frekvencie v reálnom čase alebo programovania pokročilých testovacích sekvencií pre automatizáciu testov.

Elabo Elution funguje na báze SQL databázy. Namerané a uložené výsledky je tak možné jednoducho exportovať pre potreby ďalšej práce v iných programoch.

Vďaka digitálnemu (ale aj klasickému) rozhraniu meracej techniky si majú študenti už v škole možnosť vyskúšať moderné trendy priemyslu 4.0, ktoré následne využijú počas svojej profesijnej praxe.

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info