Rozširujúce moduly k výukovému systému Emona Biskit

teaser

Rozširujúce moduly k výukovému systému Biskiti: QPSK modul, dekódovanie linkových kódov, DPSK modulácia a demodulovanie, FM demodulovanie s PLL, nepájivé pole, obojsmerná optická komunikácia, WDM technológia.

Orientačná cenová hladina
na dotaz

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


Rozširujúce moduly k výukovému systému Biskit. Rozširujú možnosti tohto systému o ďalšie experimenty pre výuku prenosovej a laboratórnej techniky. Všetky úlohy sú zaznamenané v priložených manuáloch.

Rozširujúce moduly:

ETT-101-20: OPSK experiment board

  • obsahuje 3 nezávislé funkčné bloky: multiplier, tuneable LPF, parallel-to-serial converter
  • rozširujúce úlohy: demodulovanie QPSK signálu (IQ branch), konštelačný diagram

 

ETT-101-21: Line-coding & PLL board

  • obsahuje 3 nezávislé funkčné bloky: multiplier, VCO, line-code decoder (4 kódy)
  • rozširujúce úlohy: dekódovanie linkových kódov, DPSK modulácia a demodulovanie, FM demodulovanie s použitím PLL

 

ETT-101-10: Electronic circuit project board

  • rozšírenie Biskitu o úlohy s využitím nepájivého poľa

 

ETT-101-30: Fiber optics board

  • obsahuje 3 nezávislé funkčné bloky: red wavelength transmitter, green wavelength transmitter, optical receiver
  • rozširujúce úlohy: prenos a príjem analógových a digitálnych signálov prostredníctvom optických vlákien

 

ETT-101-31: Fiber optics coupler & WDM board

  • obsahuje 4 nezávislé funkčné bloky: 2x four port coupler, red wavelength filter, green wavelength filter
  • rozširujúce úlohy: obojsmerná komunikácia cez jedno optické vlákno, WDM technológia

 

ETT-101-32: Physics of fibers accessory kit

  • Rozšírenie optických experimentov o nasledujúce sekcie:

- Prenos a odraz signálu optickým vláknom

- Straty v optických komunikačných systémoch

- Straty spôsobené ohybom vlákna a konektory

- Polarizácia

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info