Rozširujúce moduly k výukovému systému Emona Biskit

teaser

Rozširujúce moduly k výukovému systému Biskiti: QPSK modul, dekódovanie linkových kódov, DPSK modulácia a demodulovanie, FM demodulovanie s PLL, nepájivé pole, obojsmerná optická komunikácia, WDM technológia.

Orientačná cenová hladina
na dotaz

Nemáte žiadny dopyt!

Potrebujete poradiť s výberom produktu?


Rozširujúce moduly k výukovému systému Biskit. Rozširujú možnosti tohto systému o ďalšie experimenty pre výuku prenosovej a laboratórnej techniky. Všetky úlohy sú zaznamenané v priložených manuáloch.

Rozširujúce moduly:

ETT-101-20: OPSK experiment board

  • obsahuje 3 nezávislé funkčné bloky: multiplier, tuneable LPF, parallel-to-serial converter
  • rozširujúce úlohy: demodulovanie QPSK signálu (IQ branch), konštelačný diagram

 

ETT-101-21: Line-coding & PLL board

  • obsahuje 3 nezávislé funkčné bloky: multiplier, VCO, line-code decoder (4 kódy)
  • rozširujúce úlohy: dekódovanie linkových kódov, DPSK modulácia a demodulovanie, FM demodulovanie s použitím PLL

 

ETT-101-10: Electronic circuit project board

  • rozšírenie Biskitu o úlohy s využitím nepájivého poľa

 

ETT-101-30: Fiber optics board

  • obsahuje 3 nezávislé funkčné bloky: red wavelength transmitter, green wavelength transmitter, optical receiver
  • rozširujúce úlohy: prenos a príjem analógových a digitálnych signálov prostredníctvom optických vlákien

 

ETT-101-31: Fiber optics coupler & WDM board

  • obsahuje 4 nezávislé funkčné bloky: 2x four port coupler, red wavelength filter, green wavelength filter
  • rozširujúce úlohy: obojsmerná komunikácia cez jedno optické vlákno, WDM technológia

 

ETT-101-32: Physics of fibers accessory kit

  • Rozšírenie optických experimentov o nasledujúce sekcie:

- Prenos a odraz signálu optickým vláknom

- Straty v optických komunikačných systémoch

- Straty spôsobené ohybom vlákna a konektory

- Polarizácia

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info