Elsec

Anglická spoločnosť s tradíciou od roku 1950. V súčasnej dobe sa zaoberá predovšetkým vývojom a výrobou prístrojov na meranie parametrov prostredia.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.