Extech

Výrobca a dodávateľ širokého portfólia meracích prístrojov pre elektrické i neelektrické veličiny z USA. Spoločnosť bola založená v roku 1970.

Samostatné teplomery so záznamom

Vibrometre

Samostatné teplomery

Zvukomery

Kombinované teplomery so záznamom

Merače sily elmag poľa

Loggery pre záznam otrasov a vibrácií

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info