AC odporový mostík Stanford Research Systems SIM921

teaser

AC odporový mostík SIM921 od firmy Stanford Research Systems, presná milikelvinová termometria, µV/pA budenie, meranie odporu od 1 MOhm do 100 MOhm, zmena zdrojovej frekvencie (2 Hz až 60 Hz), analógový výstup.

Orientačná cenová hladina
na dotaz

Nemáte žiadny dopyt!

Potrebujete poradiť s výberom produktu?


AC odporový mostík SIM921 sa používa ako zásuvný modul do modulárneho systému SIM900. Je to precízne, nízko-šumové zariadenie vhodné pre aplikácie kryogénnej termometrie s budiacou energiou pod 100 aW. SIM921 umožňuje merať termistory a iné odporové súčiastky pri teplote pod 50 mK so zanedbateľnými chybami spôsobenými vlastným ohrevom.

 

Meranie odporu

SIM921 meria odpor použitím 4-vodičové metódy, elimináciou priameho vplyvu odporu vodiča na výsledok. Zdrojová frekvencia môže byť nastavená z rozsahu 2 až 60 Hz, buď z predného panela alebo vzdialene cez PC rozhranie. Táto flexibilita dovoľuje užívateľovi pracovať v synchrónnej sub-harmonickej power line frekvencii (napríklad 15 Hz / 12,5 Hz) alebo v inej nedostatočnej frekvencii, závislej na požiadavkách. Použitie viacerých modulov SIM921 umožňuje užívateľovi pracovať s odlišnou frekvenciou v rovnakom experimente bez vzniku presluchov.

 

Špecifikácia:

Meranie:

 • 4 - vodičová metóda
 • jeden vstup
 • odporový rozsah 1 mΩ až 100 MΩ
 • časová konštanta 0,3 až 300 s
 • rozlíšenie demodulátora 32-bitov
 • vstupná impedancia >10 GΩ

Zdroj:

 • typ: sínus, konštantný prúd alebo napätie
 • zdrojová frekvencia 2 Hz až 60 Hz
 • budenie 3 µV až 30 mV, 10 mA (max.)
 • max. DC prúd <3 µV/rozsah

Meranie teploty:

 • jednotka K a mK
 • nízka teplota: 50 mK

Analógový výstup BNC:

 • rozsah ±10 VDC
 • rozlíšenie 300 µV
 • presnosť 1 mV

 

Zadný panel:

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.