AC odporový mostík Stanford Research Systems SIM921

teaser

AC odporový mostík SIM921 od firmy Stanford Research Systems, presná milikelvinová termometria, µV/pA budenie, meranie odporu od 1 MOhm do 100 MOhm, zmena zdrojovej frekvencie (2 Hz až 60 Hz), analógový výstup.

Orientačná cenová hladina
na dotaz

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


AC odporový mostík SIM921 sa používa ako zásuvný modul do modulárneho systému SIM900. Je to precízne, nízko-šumové zariadenie vhodné pre aplikácie kryogénnej termometrie s budiacou energiou pod 100 aW. SIM921 umožňuje merať termistory a iné odporové súčiastky pri teplote pod 50 mK so zanedbateľnými chybami spôsobenými vlastným ohrevom.

 

Meranie odporu

SIM921 meria odpor použitím 4-vodičové metódy, elimináciou priameho vplyvu odporu vodiča na výsledok. Zdrojová frekvencia môže byť nastavená z rozsahu 2 až 60 Hz, buď z predného panela alebo vzdialene cez PC rozhranie. Táto flexibilita dovoľuje užívateľovi pracovať v synchrónnej sub-harmonickej power line frekvencii (napríklad 15 Hz / 12,5 Hz) alebo v inej nedostatočnej frekvencii, závislej na požiadavkách. Použitie viacerých modulov SIM921 umožňuje užívateľovi pracovať s odlišnou frekvenciou v rovnakom experimente bez vzniku presluchov.

 

Špecifikácia:

Meranie:

 • 4 - vodičová metóda
 • jeden vstup
 • odporový rozsah 1 mΩ až 100 MΩ
 • časová konštanta 0,3 až 300 s
 • rozlíšenie demodulátora 32-bitov
 • vstupná impedancia >10 GΩ

Zdroj:

 • typ: sínus, konštantný prúd alebo napätie
 • zdrojová frekvencia 2 Hz až 60 Hz
 • budenie 3 µV až 30 mV, 10 mA (max.)
 • max. DC prúd <3 µV/rozsah

Meranie teploty:

 • jednotka K a mK
 • nízka teplota: 50 mK

Analógový výstup BNC:

 • rozsah ±10 VDC
 • rozlíšenie 300 µV
 • presnosť 1 mV

 

Zadný panel:

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info