Analyzátor reziduálnych plynov Stanford research systems RGA 100/200/300

teaser

Analyzátor reziduálnych plynov (hmotnostný spektrometer) RGA100, RGA200 a RGA300, rozlíšenie lepšie ako 1 amu, 6 dekád dynamického rozsahu, 5 × 10−14 Torr detekčný limit, RGA Windows & LabVIEW softvér, RS-232 rozhranie.

Orientačná cenová hladina 4000 - 9900 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Nemáte žiadny dopyt!

Potrebujete poradiť s výberom produktu?


Analyzátor reziduálnych plynov SRS RGA100, RGA200 a RGA300 ponúka detailnú plynovú analýzu vákuových systémov. Systém je kompletný s kvadrupólovou sondou, elektronickou riadiacou jednotkou (ECU) a s real-time Windows softvérom, ktorý slúži na analýzu dát a na riadenie sondy.

 

Parametre:

  • 100, 200 a 300 amu systémy
  • Rozlíšenie lepšie ako 1 amu
  • 6 dekád dynamického rozsahu
  • Detekčný limit 5 × 10−14 Torr
  • RGA Windows a LabVIEW softvér
  • Jednoducho vymeniteľná elektrónová násobička a vlákno
  • Rozhranie RS-232

 

Prevedenie sondy

Sonda je tvorená ionizérom, kvadrupolným hmotnostným filtrom a detektorom. Jednoduchý dizajn a malý počet častí prístroja minimalizujú odplyňovanie a znižujú možnosť zanesenia nečistôt do vákuového systému. Zostava je odolná a pripája sa na štandardné 2,75" Conflat príruby. Je uzavretá v rúrke z nerezovej ocele s výnimkou ionizéra, ktorý potrebuje práve 2,5" vo vákuovom systéme - to je štandard pre iontové vývevy. Sonda bola navrhnutá ako samozarovnávacia, takže môže byť veľmi jednoducho znovu namontovaná po vyčistení.

Elektronická riadiaca jednotka

Elektronická riadiaca jednotka (ECU) obsahuje všetku potrebnú elektroniku pre riadenie hlavy RGA. Je napájaná buď z externého zdroja +24 VDC (2,5 A) alebo z voliteľného zabudovaného napájacieho modulu, ktorý sa zasunie do AC vývodu. LED indikátory ponúkajú okamžitý prehľad činnosti elektrónovej násobičky, vlákna, elektronických systémov a sondy. EUC môže byť jednoducho vybratá zo sondy v prípade zvýšenia teploty.

 

Jedinečný design vlákna

Pre elektrónovú emisiu je použité dvojité tórium-iridiové (ThO2/Ir) vlákno s dlhou životnosťou. Dvojité ThO2/Ir vlákno vydrží oveľa dlhšie, než jednoduché, čo zvyšuje čas nutný na výmenu. Oproti iným typom môže užívateľ vlákno vymeniť za niekoľko minút.

 

 

RGA Windows Softvér

Systémy RGA podporujú real-time Windows aplikáciu na PC. Intuitívne grafické užívateľské rozhranie umožňuje rýchlu a jednoduchú prácu s nameranými hodnotami. Program je plne interaktívny a dáva užívateľovi kontrolu nad grafickým displejom. Obrazovky môžu byť rozdelené pre duálne operácie, merítka môžu byť nastavené na lineárne alebo logaritmické a dáta môžu byť umiestnené v mierke manuálne alebo automaticky. Dáta sú zaznamenané a zobrazené buď v reálnom čase alebo pre zvolený časový úsek pre dlhodobé monitorovanie a datalogging. Softvér umožňuje voľbu jednotiek (Torr, mbar, Pa a A), programovateľné audio a vizuálne alarmy a obsiahleho online pomocníka.

 

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info