LCR metre a presnosť merania

Jeden z najdôležitejších parametrov pri výbere LCR metrov je presnosť merania. Každý výrobca LCR mostíkov uvádza vo svojich technických listoch čo najlepšiu presnosť merania. Zvyčajne sa táto hodnota pohybuje od 0,05% a horšie. Ale viete o tom, že sa jedná o základnú presnosť – čiže presnosť v určitom rozsahu? Aká je v skutočnosti presnosť merania napríklad pri nízkych hodnotách indukčnosti L u kondenzátorov a kapacity C u cievok? Poďme sa na túto problematiku bližšie pozrieť s najmodernejším LCR metrom na trhu – Rohde&Schwarz LCX200.

R&S LCX200 má testovaciu frekvenciu od 4 Hz do 10 MHz. Na obrázku je vidieť presnosť merania impedancie v závislosti od frekvencie. Je zrejmé, že presnosť 0,05% odpovedá frekvencii v rozsahu od 100 Hz do 10 kHz.

S vyššou alebo nižšou testovacou frekvenciou sa presnosť merania impedancie Z zhoršuje. Keďže platia vzťahy pre výpočet indukcie L a kapacity C

Z = 2 * PI * f * L

Z = 1 / (2 * PI * f * C)

i presnosť merania týchto parametrov je ovplyvnená frekvenciou.

Napríklad hodnoty indukcie a kapacity mimo rozsahy 10 nH až 10 MH / 100 fF až 1 F nemajú definovanú presnosť. Znamená to, že LCR meter tieto hodnoty zmeria, ale s akou presnosťou, to je už otázne. Vieme ale s istotou povedať, že presnosť bude horšia ako 2%.

I keď LCR meter LCX 200 od R&S patrí medzi najlepšie zariadenia v oblasti testovania komponentov a súčiastok na trhu, treba počítať s tým, že každé meracie zariadenie má svoje limity.

Rýchle a neodborné nahliadnutie do technických listov LCR metrov môže spôsobiť nepresnosti a hlavne nespokojnosť s nameranými výsledkami. Preto budeme radi, ak nám Vaše technické požiadavky na LCR meter prípadne iné meracie zariadenie zveríte do našich rúk a my Vám odporučíme najlepšie riešenie.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info