Výkonový analyzátor - otázky a odpovede

Čo je to merač výkonu / wattmeter?

Merač výkonu je zariadenie na meranie elektrického výkonu, súčinu napätia a prúdu. Na záznamenávanie týchto parametrov sú tieto zariadenia vybavené analogovými a digitálnymi meracími technikami a podľa požiadavky i rôznym počtom meracích kanálov.

 

Čo je to výkonový analyzátor?

Precízny merač výkonu s vysokou presnosťou a mnohými dodatočnými funkciami, ako napríklad FFT. Najčastejšie sa používajú na určenie efektívnosti elektrických motorov alebo výkonových meničov.

 

Aké sú rozdiely medzi výkonovým analyzátorom a meračom výkonu?

V odbore merania výkonu rozlišujeme zariadenia predovšetkým podľa ich aplikácie použitia. Pre základné meranie sa používajú „jednoduché“ merače výkonu alebo častejšie nazývané wattmetre. Tieto zariadenia majú obmedzené meracie funkcie a hlavne horšiu presnosť. Výkonové analyzátory majú v porovnaní s wattmetrami lepšiu presnosť, množstvo funkcií a sú používané v profesionálnych R&D laboratóriach.

Aká je presnosť výkonového analyzátora?

Špecifikácia presnosti analyzátora je vo všeobecnosti zložitá a zvyčajne obsiahlo definovaná v technických listoch. Presnosť sa štandardne udáva pri frekvencii 50 Hz a závisí od frekvencie, účinníka a meracieho rozsahu.

Presnosť <0,05% patrí medzi najlepšie, ktoré majú dnešné analyzátory. Avšak, jedná sa len o jeden parameter z mnohých, ktoré sú zverejnené v technických listoch. Na trhu meracej techniky nie je v tomto smere definovaná štandardizácia. To znamená, že je len na výrobcovi analyzátora, ktoré informácie a parametre poskytne zákazníkovi.

Preto je povesť výrobcu a značky veľmi dôležitá, na ktorú sa zákazníci spoliehajú. Vysoká úroveň presnosti merania je dôležitá, pretože úpravy a vylepšenia testovaného zariadenia nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Na druhú stranu môžu mať obrovský vplyv na jeho celkovú efektivitu.

 

Aké sú požiadavky na analyzátor výkonu?

Jedným z najdôležitejších parametrov analyzátora je rýchlosť záznamu veličín napätia a prúdu. Ako rýchlo majú byť namerané, sprocesované a zaznamenané závisí od dynamiky aplikácie. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby mal analyzátor čo najlepšiu presnosť a opakovateľnosť merania.

Testovací systém musí byť schopný zaznamenať najmenšie zmeny testovaného zariadenia (DUT). Zvýšenie efektívnosti len o 0,5%, môže viesť, napríklad, k obrovským konkurenčným výhodám pri vývoji elektromotorov.

Systém by mal byť taktiež odolný voči chybám. Ak je proces testovania a merania príliš zložitý, dôsledkom nesprávnych nastavení môže dôjsť k skresleným výsledkom. Preto netreba podceňovať vplyv technického pracovníka a jeho skúseností.

 

Aké vlastnosti by mal mať analyzátor výkonu?

·         Precíznosť a nízke oneskorenie medzi prúdom a napätím

·         Replikovateľnosť a spoľahlivosť merania

·         Nízka náchylnosť na chyby operátora

 

Prečo si vybrať výkonový analyzátor Matuschek LK601?

Viackanálový analyzátor výkonu LK601 bol navrhnutý predovšetkým pre skúšobné linky a R&D pracoviská. Výrazne zjednodušuje vývoj, analýzu a testovanie na konci výrobného procesu zariadenia (End-of-Line testing). Vývoj a výroba v nemeckej firme Matuschek, jednoduchá konfigurácia a nastavenie, intuitívny PC softvér PowerStudio robia z analyzátora LK601 ideálne zariadenie pre Vaše testovacie pracovisko.

Nekupujte mačku vo vreci...

 

Viete, že k vybraným prístrojom z tejto kategórie ponúkame ukážku zdrama?

Stačí nás kontaktovať a dohodnúť si stretnutie.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info