Ostravský výrobný závod Škoda Group a energetická bilancia s dataloggerom Sefram DAS60

Firma TR instruments spol. s r.o. dlhodobo spolupracuje s ostravským výrobným závodom Škoda Group pri dodávkach meracej techniky. Škoda Group z Ostravy vyrába, modeznizuje, rekonštruuje a opravuje koľajové dopravné prostriedky - električky.

Práve od tohto zákazníka sme dostali požiadavku na viackanálové zariadenie schopné zaznamenávať rýchle signály a deje v reálnych podmienkach prevádzky. Toto zariadenie sa malo použiť na určenie energetickej bilancie električiek vo Švédsku, v meste Göteborg.

Po technickej diskusii sme dospeli k záveru, že vhodné zariadenie na tento druh aplikácie je rozhodne 6 kanálová verzia zapisovača / datalogeru Sefram DAS 60.

Popis aplikácie a výsledky z merania

Meranie prebehlo počas skúšobnej jazdy električky po tratiach v  Göteborgu, ktoré sú obvykle týmto typom vozidla využívané. Dáta a signály zachytené dataloggerom boli synchronizované s dátami z tachografu (zariadenie pre záznam rýchlosti a stavových signálov ovládania vozidla). Hlavný cieľom merania bolo zistiť chovanie palubných zdrojov energie, konkrétne statického meniča (SMTK palubný napájací zdroj, menič 750V DC / 27V DC, ďalej 3x 230/400V AC) a vozovej batérie (BAT).

Statický menič bol zapojený tak, že má 2 vedenia pripojené k výstupu. To znamená, že bolo potrebné zistiť oba prúdy (I SMTK 1, I SMTK 2) a napätie na výstupe (U SMTK). Batéria bola sledovaná napätím U BAT a prúdom I BAT. Signál Brzda identifikoval stav vozidla - či bolo vozidlo v stave jazdy alebo brzdy.

Na prvej časti záznamu je patrný stav batérie po odstavení vozidla na dobu jednej hodiny a vybíjanie v režime stand-by až do úplného vypnutia. V druhej časti je stav vozidla po začatí jazdy a pri testoch najväčších spotrebičov viazaných na bezpečnosť vozidla, čiže kolajnicových bŕzd.

V ďalších grafoch sú zobrazené a zaznamenané úseky s činnosťou najväčších spotrebičov v električke. Po dobu nad úroveň bežného použitia a ďalej je zobrazený stav zotavenia po odbere. Dôležité bolo zaznamenanie správania zdrojov energie, úbytkov na vedení a prúdov jednotlivých vetiev jedným zariadením v rovnakom čase.

Po meraní a zhodnotení nameraných dát nám Škoda Group potvrdila spokojnosť a vhodnosť zapisovača Sefram DAS práve na tieto typy aplikácii. Intuitívne ovládanie a parametre ako batériové napájanie, viackanálové prevedenie, izolované univerzálne kanály alebo rýchlosť vzorkovania až 1 MHz robia z tohto dataloggeru ideálny nástroj na sledovanie, analýzy a záznamy rýchlych, ale i pomalých signálov a dejov.

Nekupujte mačku vo vreci...

 

Viete, že k vybraným prístrojom z tejto kategórie ponúkame ukážku zdarma?

Stačí nás kontaktovať a dohodnúť si stretnutie.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info