Sefram zapisovače a ich príklady použitia

Univerzálne zapisovače

Dataloggery Sefram sú určené pre rýchly záznam napätia, prúdu, frekvencie, teploty, tlaku a ostatných elektrických alebo neelektrických veličín. Často sa používajú pri zázname a analýze neočakávaných výpadkov riadiacich signálov, hľadania rušenia v  napájacej sieti alebo všade tam, kde potrebujete rýchlo zistiť príčinu závady.

Ich prednosťou sú univerzálne vstupy s konektormi typu banánok s možnosťou zmeny meranej veličiny. Či už to je meranie prúdu cez prúdové sondy, teploty cez termočlánok alebo napríklad meranie hodnoty tlaku z tlakových snímačov. Vzorkovacia rýchlosť záznamníkov Sefram je až 1 MHz (1 μs) a maximálne vstupné napätie je až 1 kV bez použitia napäťových sond!!!

 

 

Príklady použitia

Elektrárne

- aplikácie založené na monitorovaní hodnôt z rôznych senzorov pri každodennej prevádzke alebo údržbe

- zaznamenávanie anomálií a rušenia v prevádzkových signáloch

- DAS50, DAS1700, DAS8460

 

 


 

 

 

 

Železničná doprava - vlaky, metro, električky

- kontrola rôznych typov ochrán (protection relays)

- monitorovanie napätia a prúdu

- meranie teploty elektrických prvkov na trakčnom vedení senzormi Pt100 / Pt1000

- DAS60, DAS1700

Hydraulické turbíny

- zapisovače použité pri inštalácii nových turbín a pravidelnej údržbe už sprevádzkovaných turbín

- záznam a analýza hodnôt zo senzorov napätia a prúdu

- DAS1700

 

 

 

 

 

 

Veterné elektrárne

- výkonová analýza

- kontrola účinnosti, hodnôt a stability produkcie elektriny

- zaznamenávanie nežiadúcich rušení pomocou presne nastavených trigrovacích (spúšťacích) podmienok

- DAS1700

 

 

Letecký priemysel

- testovanie prúdových motorov počas vývoja a testovania

- záznam napätia, prúdu, tlaku, otáčok a teploty

- DAS50, DAS1700

 

 

 

 

 

Automobilový priemysel

- monitorovanie prevádzky a spotreby elektrickej energie stieračov na prednom a zadnom skle automobilu

- overovanie funkčnosti dažďového senzoru

- meranie teploty na povrchu teplotne citlivých častí automobilu

- DAS240BAT

 

Výrobný priemysel

- počas vibračného testu kontrola funkčnosti spínacieho relé a zároveň záznam vibračnej frekvencie

- DAS1700

 

 

 

 

 

 

Máte záujem o niečo podobné? Zaujímá Vás cena?

Pošlite nám kontakt, ozveme se Vám. Prípadne sme k zastihnutiu tu:

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info