RWC5020B je kompaktný all-in-one tester, poskytujúci dokonalé riešenie pre testovanie a meranie LoRaWAN technológie. Jeho využitie je vhodné pre výskum, vývoj a výrobcov LoRaWAN zariadení.

Orientačná cenová hladina 10 000 - 19 900 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


Prístroj poskytuje rôzne testovacie funkcie, ktoré môžu byť vykonávané v režime signalizácie, napr. vrátane aktivačných postupov, ako aj v režime bez signalizácie. Obslužný počítačový softvér pomáha používateľom vykonávať testovanie a ladenie ich zariadenia pred samotnými certifikačnými skúškami, ktoré uvádza LoRa Alliance.

 

 

Podporované LoRaWAN regióny sú EU 868 // EU 433 // US 915 // AU 915 // CN 470 // KR 920 // AS 923 // IN 865 // RU 864 // KZ 865

Podporované verzie LoRaWAN protokolov sú V1.0.2, V1.0.3 a V1.1 s podporou Class A, Class B a Class C.

 

Podporované pred-certifikačné testovacie balíčky sú:

  • LoRa Alliance European EU 863-870MHz Region End Device Certification Requirements
  • LoRa Alliance US + Canada US902-928MHz Region End Device Certification Requirements
  • LoRa Alliance Asia AS 923MHz Region End Device Certification Requirements
  • LoRa Alliance South Korea 920-923MHz Region End Device Certification Requirements
  • LoRa Alliance India 865-867MHz Region End Device Certification Requirements

Niektoré časti certifikačných testov môžu byť limitované alebo nie celkom pokryté vďaka obmedzeniu maximálneho počtu podporovaných súčasných kanálov.

 

Prístroj RWC5020B podporuje tri testovacie módy:

1) END DEVICE TEST - prístroj v tomto móde funguje ako referenčná Gateway (GW) a Network server. RWC5020B komunikuje s testovaným koncovým zariadením, kedy zároveň analyzuje protokolové správy a dokáže merať kvalitu signálu.

 

2) GATEWAY TEST - prístroj v tomto móde funguje ako referenčné koncové zariadenie a komunikuje s testovanou GW. Zároveň analyzuje protokolové správy a meria kvalitu signálu.

 

3) NON-SIGNALLING TEST - prístroj v tomto móde funguje ako generátor CW (continuous wave) a analyzátor LoRa testovacích rámcov a vyhodnocuje silu signálu z testovaného zariadenia.

 


Obslužný PC Softvér

PC aplikácie ponúka celý rad špeciálnych meracích funkciu ako sú LoRa pred-certifikačné testy, kontrola DUT, logovanie správ a ďalšie. Pomocou tejto aplikácie a prístroja RWC5020M možno automaticky merať napr. PER, Tx/Rx silu signálu a ďalšie. Z meraných výsledkov možno potom vytvárať reporty či získať grafické zobrazenie nameraných hodnôt.

 


Rozšírenie RWC2020A

RWC2020A je interferenčný generátor, ktorý môže byť použitý ako doplnok k testeru RWC5020B (prepojenie pomocou RS-232C). Možno ho využiť pre celý rad testov a merania ako je napr. Listen Before Talk (LBT), Gateway Non-regression testy alebo testy intermodulačnej imunity. Prístroj môže generovať až osem multi-tone signálov o rôznych úrovniach pre LBT test alebo dva tóny so šírkou až 20 MHz pre test intermodulačnej imunity, prípadne jeden tón s fázovým šumom pre Gateway Non-regression testy.

Ukážka zapojenia pre testovanie LBT 

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info