Spirent TestCenter je variabilná platforma určená k funkčnému a výkonovému testovaniu na vrstvách L2-L7 a to najmä v prostredí Ethernet/IP a tiež bezdrôtových Wi-Fi sietí. Jedná sa o záťažový IP generátor/analyzátor schopný generovať plnú linkovú rýchlosť s následnou analýzou prevádzky na vrstvách L2-L7.

Orientačná cenová hladina 30 000 Eur + bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


Spirent TestCenter je veľmi flexibilná a škálovateľná meracia platforma, ktorá umožňuje užívateľom konfigurovať a realizovať jednoduché i komplexné testovacie scenáre bez ohľadu na to, či ide o pravidelnú alebo aplikačnú vrstvu sieťového modelu. Prístroj TestCenter je jedným z hlavných produktov v rámci portfólia firmy Spirent. Využíva dlhodobé skúsenosti s vývojom HW riešenia v kombinácii s modernými prístupmi k riadeniu výkonných hardvérových komponentov a multiprocesorovej architektúry, čo umožňuje aj u veľmi komplexných zadaní dosahovať vysokých dátových rýchlostí pri nezníženom komforte ovládania.

Riešenie TestCenter je založené na modulárnom šasi (chassis) osadenom výkonnými testovacími modulmi a voliteľnou škálou softvérových komponentov pre dosiahnutie žiadanej funkcionality a hustoty portov. TestCenter je cenným nástrojom pre poskytovateľov služieb, výrobcov sieťových zariadení a operátorov v prípadoch, kedy je nutné veľmi presne otestovať pod kritickou záťažou funkcionalitu a správanie sieťových zariadení, služieb alebo celých systémov, a to vo fáze vývoja, pri overovaní deklarovaných parametrov dodávateľa alebo priamo v rámci výrobného prostredia.

Hlavné vlastnosti:

 • podpora transportnej technológie Ethernet vrátane Flex (Flex Ethernet) pre podporu prenosov v 5G sieťach
 • generovanie a analýza na dátových rýchlostiach od 10 Mbit/s až do 400 Gbit/s
 • možnosť emulácie užívateľov a generovanie Wi-Fi prevádzky na 802.11 a/b/g/n/ac/ax
 • precízne generovanie prevádzky a spätná analýza
 • plná linková rýchlosť na každom z portov na vrstvách L2-L3 až 400 Gbit/s
 • široká škála podporovaných rozhraní fyzickej vrstvy SFP, SFP +, QSFP, QSFP28, QSFP-DD, CFP8, OSFP
 • časové rozlíšenie 2,5 ns
 • rezervácie portov pre súčasnú prácu viacerých používateľov
 • integrované nástroje pre testovanie na základe medzinárodných štandardov (RFC 2544, RFC 2889, RFC 3918)
 • umožňuje detailné nastavenie parametrov generovanej záťaže
 • zobrazenie aktuálnych výsledkov daného merania v reálnom čase
 • integrované nástroje pre zachytenie a dekódovanie dát
 • umožňuje automatizáciu testovania pomocou skriptov Tcl, Python, Perl aj pokročilé automatizačné nástroje ako iTest, TT-Workbench a alebo HLTAPI (High-Level Test Application Programming Interface)
 • po skončení merania možnosť vytvoriť meraciu správu
 • podpora testovania na L2-L7

TestCenter chassis:

 • N4U chassis prenosná platforma pre 2 moduly meracích rozhraní až do rýchlosti 400 Gbit/s
 • N12U chassis stacionárna platforma pre osadenie až 12 modulmi rozhrania až 400 Gbit/s. Väčšia flexibilita z pohľadu požitia prístroja viacerými užívateľmi súčasne a maximálna možná hustota počtu portov.
 • Obe šasi disponujú vstupmi pre zabezpečenie precíznej synchronizácie pre presné meranie oneskorenia a jitreru.

Meracie moduly:

Rýchlosť sietí Ethernet/IP sa neustále zvyšuje a siete sú stále inteligentnejšie. Ich topológie dosahujú veľkostí, ktoré boli ešte donedávna úplne nevídané. Portfólio meracích modulov firmy Spirent umožňuje rýchlo, efektívne a s opakovateľnými výsledkami otestovať nové produkty a služby pre vysokorýchlostné technológie 400/200/100/50/40/25/10/5/2,5/1G/100M v laboratóriu pred ich nasadením do živej siete.

 • dX3 - Data Density

Moduly Spirent dX3 ponúkajú cenovo najefektívnejšie riešenie pre testovanie s najvyššou hustotou portov na trhu. Tieto moduly sú navrhnuté na overenie kvality služieb poskytovaných na ďalšiu generáciu viacrýchlostných, cloudových dátových centrách a routerov poskytovateľov služieb.

 • pX3—System Validation

Moduly Spirent pX3 kombinujú hustotu portov modulov dX3 s podporou širokej škály protokolov u modulov MX3 a vytvárajú tak ideálne testovacie riešenie pre rozsiahlu systémovú validáciu veľkých sietí, switchov alebo routerov. Tieto moduly sa používajú pri testovaní systémov u dátových centier a routerov poskytovateľov služieb presahujúcu očakávanú sieťovú prevádzku alebo zvýšený počet emulovaných susedných uzlov, užívateľov, virtuálnych strojov alebo podobných sieťových entít.

 • fX3—Flexible Functionality

Päťrýchlostné testovacie moduly Spirent fX3 kombinujú generovanie a analýzu prevádzky na vrstvách L2-L3 s výkonnou emuláciou sieťových protokolov vrátane aplikačnej vrstvy pre emuláciu širokej škály typov zariadení, užívateľov a protokolov. Ponúka optimálny pomer cena/výkon pre požiadavky testovania na L2-L7, sú ideálne pre testovanie funkčné a záťažové testy dátových centier a sieťovej infraštruktúry poskytovateľov služieb.

 • mX3—Multiprotocol Performance

Moduly Spirent mX3 sú ideálne pre testovanie výkonu dátových centier a sieťových infraštruktúr poskytovateľov služieb, kde je vyžadovaná súčasne popora širokej škály protokolov s extrémnou dátovou záťažou. Sú zamerané na testovanie multi-terabitových routerov a cloudovej infraštruktúry vo veľkom meradle, zaisťujú QoS dataplane s vysokým výkonom a overujú škálovateľnosť smerovacích, prístupových, aplikačných a bezpečnostných protokolov.

Najčastejšie oblasti použitia:

 • Testovanie switchov a Ethernet/Metro routerov

Zariadenie TestCenter poskytuje všetky potrebné prostriedky pre testovanie sieťovej infraštruktúry - vysokú hustotu portov, generovanie veľkých objemov dát rozložených do tisícov užívateľsky nastavených tokov, podporu parametrov QoS, VLAN tags, MPLS labels, prítomnosť testovacích postupov implementovaných podľa odporúčania RFC, zobrazenie výsledkov v reálnom čase a možnosť zachytávať prevádzku pre spätnú analýzu. Pre testovanie správnej funkčnosti routerov sú k dispozícii SW balíčky umožňujúce na portoch prístroja Spirent TestCenter emulovať žiadané množstvo routerov so zvoleným protokolom, ktoré s testovanými routermi budú nadväzovať predpísaným spôsobom spojenie, vykonávať update routovacích tabuliek a následne aj prenášať dátový prevádzku.

 • Testovanie širokopásmového prístupu, chrbticových sietí a IPTV infraštruktúry

Testovanie spoľahlivosti, kapacity a priepustnosti chrbticovej a prístupovej infraštruktúry typu LER, LSR, B-RAS, DSLAM atď. Spirent TestCenter simuluje veľké množstvo užívateľov požadujúcich prístup k broadband (Triple Play) službám cez testované zariadenie. Typickými protokolmi sú PPPoX, DUCL, VLAN, MPLS, L2TP, IGMP, pričom sú najčastejšie vyhodnocované parametre ako celkový počet otvorených spojení, počet nových spojení, QoS, QoE. V prípade testovania IPTV ďalej konkrétne parametre typu join/leave latency, zapping time, channel overlap pod.

 • Carrier Ethernet

V rámci tejto technológie sú kladené vysoké požiadavky na spoľahlivosť dátového prenosu, často je vyžadované dodržanie veľmi prísnych QoS parametrov. Spirent TestCenter poskytuje meranie meškania a jitteru s rozlíšením v ráde ns, súčasne je integrovaná podpora protokolov spanning tree, techniky riadenia prevádzky RSVP-TE, VPN, VPLS a pod.

 • Testovanie v prostredí datových centier

Testovanie prenosu Fibre Channel cez Ethernet pre rýchlosti do 10 Gbit/s a testovanie serverov s ohľadom na ich výkonnosť a bezpečnosť.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info