Spirent

Výrobca špičkových laboratórnych prístrojov v oblasti generovania dátovej a aplikačnej prevádzky, simulácie sieťových a satelitných navigačných technológií, testovanie mobilných sietí a pod.

Emulátory IP sietí

Analyzátory mobilných sietí

Simulátory vedenia, šumové generátory

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info