Spirent

Výrobca špičkových laboratórnych prístrojov v oblasti generovania dátovej a aplikačnej prevádzky, simulácie sieťových a satelitných navigačných technológií, testovanie mobilných sietí a pod.

Systémy pre penetračné, funkčné a bezpečnostné testy

Záťažový generátor/analyzátor pre vrstvy L4-L7 Spirent Avalanche

Ucelené HW a SW riešenie pre precízne testovanie sieťovej infraštruktúry pod reálnou záťažou na vrstvách L4-L7 vrátane emulácie aplikácií. Avalanche…

Orientačná cenová hladina
30 000 Eur + bez DPH *

Modulárny záťažový generátor/analyzátor Spirent TestCenter

Spirent TestCenter je variabilná platforma určená k funkčnému a výkonovému testovaniu na vrstvách L2-L7 a to najmä v prostredí Ethernet/IP a tiež…

Orientačná cenová hladina
30 000 Eur + bez DPH *

Riešenie pre výkonnostné a bezpečnostné testovanie Spirent CyberFlood

Spirent CyberFlood je testovacie riešenie, ktoré napodobňuje realistickú aplikačnú prevádzku pre overenie výkonnostných a bezpečnostných parametrov.…

Orientačná cenová hladina
30 000 Eur + bez DPH *

Prenosný záťažový generátor/analyzátor Spirent TestCenter

Prenosná platforma Spirent TestCenter slúži ako kompaktný IP záťažový generátor/analyzátor pre testovanie na vrstvách L2-L7. S jej použítím je možno…

Orientačná cenová hladina
30 000 Eur + bez DPH *

Prístroje pre simuláciu, záznam a monitoring GNSS signálov

Simulátor satelitných navigačných signálov (GNSS) Spirent PNT-X

Najprepracovanejší simulátor satelitných navigačných signálov (GNSS-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS atď.) na trhu. Vysoko presný HW a najprepracovanejší…

Orientačná cenová hladina
30 000 Eur + bez DPH *

Multifrekvenčný záznamník a prehrávač satelitných navigačných (GNSS) signálov Spirent GSS6450

Prístroj Spirent GSS6450 slúži pre až 16-bitový záznam reálnych GNSS signálov a pre ich následné prehrávanie. Umožňuje nahrávať a následne prehrávať…

Orientačná cenová hladina
20 000 - 29 900 Eur bez DPH *

Multifrekvenčný a multikonštelačný GNSS simulátor Spirent GSS7000

Simulátor Spirent GSS7000 umožňuje simuláciu signálov všetkých typov GNSS (GPS, GLONASS, Galileo ...) o rôznych frekvenciách L1, L2, L5, E5ab atď.

Orientačná cenová hladina
20 000 - 29 900 Eur bez DPH *
Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info