Ručný tester elektrickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení Rigel288+ od firmy Rigel Medical, automatický/manuálny test so záznamom, v súlade s normou IEC/EN 60601-1 a IEC 62353, užívateľsky definované testovacie postupy, pass/fail testovanie, batériovo napájaný, bezdrôtové pripojenie, voliteľne čítačka čiarových kódov, PC softvér, tlačiareň.

Orientačná cenová hladina
na dotaz

Nemáte žiadny dopyt!

Potrebujete poradiť s výberom produktu?


Tester elektrickej bezpečnosti Rigel 288+ je batériovo napájaný, kompaktný revízny tester na kontrolu elektrických lekárskych zariadení. Jeho malé rozmery umožňujú vykonávať testy na odľahlých pracoviskách.

 

Prístroj má veľkú interná pamäť pre úschovu výsledku testov a integrované Bluetooth rozhranie zjednoduší prenos nameraných dát do PC pre ďalšie spracovanie a archiváciu.

 

K dispozícii je základný PC softvér s výstupným formátom csv alebo voliteľne databázový softvér, ktorý uľahčuje prácu a ponúka nastavenie alarmov, aby bol používateľ upozornený kedy a ktoré zariadenie vyžaduje opätovnú revízny kontrolu. Pomocou bluetooth rozhranie umožňuje tiež spojenie s tlačiarňou a čítačkou čiarových kódov a tým zrýchľuje a uľahčuje revízie (voliteľne).

 

Rigel 288+

 • ručný, batériovo napájaný tester testy
 • pri batériovom napájaní - prúd unikajúci do zeme, test uzemnenia, DC test izolácie 50/100/250/500 V DC
 • testovacie sekvencie
 • vnútorná pamäť
 • vyhodnocovanie výsledkov vyhovel/nevyhovel podľa nastavených limitov
 • bezdrôtový prenos dát do PC (základný softvér)
 • voliteľne čítačka čiarových kódov, databázový softvér alebo tlačiareň

 

Testovanie v 3 režimoch:

1. manuálny režim - užívateľ si sám definuje, ktorý konkrétny test bude spustený

2. automatický režim - užívateľ má možnosť konfigurácie testovacích sekvencií - nastavenie a spustenie niekoľkých testov za sebou

3. poloautomatický režim - užívateľ má možnosť konfigurácie testovacích sekvencií - nastavenie a spustenie niekoľkých testov za sebou s tým, že tester vyžaduje potvrdenie užívateľa pri zapnutí-vypnutí EUT zariadenia ak to zariadenie vyžaduje (čas potrebný na zapnutie/vypnutie, ochrana EUT....)

 

Druhy testov (funkcií) prístroja Rigel 288+

 • pripojenie uzemnenia
 • izolačný odpor zariadenia
 • izolačný odpor príložných častí
 • izolačný odpor medzi príložnými časťami a sieťou
 • zaťažovací test
 • napájací prívod IEC

Podľa normy IEC 60601-1

 • prúd unikajúci do zeme
 • prúd unikajúci krytom
 • prúd unikajúci do pacienta
 • prúd unikajúci do pacienta - typ F
 • pomocný prúd pacienta

Podľa normy IEC 62353

 • unikajúci prúd zo zariadenia (priamy)
 • unikajúci prúd zo zariadenia (diferenčný)
 • unikajúci prúd zo zariadenia (striedavý)
 • unikajúci prúd do příložných částí (priamy)
 • unikajúci prúd do příložných částí (striedavý)

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info