Zariadenie pre synchronizáciu pomocou technológie White Rabbit firmy SAFRAN

teaser

Technológia White Rabbit poskytuje subnanosekundovú presnosť synchronizácie pomocou prenosu cez 1G Ethernet optické vlákna na dlhšie vzdialenosti pomocou špeciálne vyvinutej kompenzačnej technológie. Tým je možné zaistiť distribúciu presného času a frekvencie do rôznych lokalít s presnosťou v rade nanosekúnd.

Orientačná cenová hladina 4000 - 9900 Eur bez DPH *
*Cena základného modelu sa nachádza v tomto rozpätí

Miesto pre požadované produkty

Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.

Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670

 


White Rabbit technológia je spoločný projekt zahŕňajúci CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), GSI Helmholtzovo centrum pre výskum ťažkých iónov a ďalších partnerov z univerzít a priemyslu s cieľom vyvinúť plne deterministickú sieť na báze Ethernetu pre všeobecný prenos dát a prenos času s presnosťou sub- nanosekúnd.

Zariadenia firmy Safran poskytujú subnanosekundovú presnosť synchronizácie, ktorá predtým vyžadovala špecializovaný HW, s flexibilitou a modularitou ethernetových sietí v reálnom čase.

Pre správnu funkciu celého systému je nutné mať zaistený presný a stabilný referenčný zdroj času a frekvencie (1PPS, 10MHz, prípadne Time of Day), ktorým môžu byť napr. atómové hodiny (Hydrogen Maser), cesiové hodiny, či Rubídium zdroj, prípadne systém naviazaný na príjem signálov GNSS (môžu byť použité systémy SecureSync alebo LANTIME).

Kľúčové vlastnosti technológie White Rabbit:

  • znižuje chyby v časovom prenose s vysokou presnosťou fázového a frekvenčného časového prenosu
  • škálovateľné na veľké vzdialenosti cez optické spoje
  • automaticky kalibrované linky odstraňujú akékoľvek potenciálne odchýlky od odchýlok medzi dopredným a spätným oneskorením
  • jednoduchá integrácia do existujúcej sieťovej infraštruktúry
  • využíva štandardný Ethernet a rozšírenie Precision Time Protocol (PTP)
  • môže fungovať cez náhradné vlákno vedľa existujúcich sieťových liniek
  • môže byť multiplexovaný dátovými spojmi pomocou WDM (Wavelength Division Multiplexing)

White Rabbit Z-Family

Spoločnou vlastnosťou pre rad zariadení WR-Z16, WR-ZEN TP-FL a WR-ZEN TP-32BNC je, že sa jedná o spoľahlivé a presné servery pre distribúciu White Rabbit v sieťach založených na 1G Ethernete cez optické linky. Model WR-Z16 je určený predovšetkým ako distribučný prvok technológie White Rabbit, zatiaľ čo WR-ZEN TP-FL a WR-ZEN TP-32BNC môžu slúžiť aj najmä ako koncové body pre distribúciu synchronizačných signálov ako sú 1PPS, 10MHz či IRIG-B vďaka vyššiemu počtu SMA alebo BNC portov.

Všetky zariadenia obsahujú mechanizmy pre prepnutie referenčného zdroja pri zlyhaní s kombináciou viaczdrojovej redundancie a voliteľnú funkciu holdover pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky pri výpadku všetkých referenčných zdrojov.

Všetky zariadenia Z-family obahujú rovnaký operačný systém s možnosťou manažmentu cez Web UI (HTTPS) či CLI. Samozrejmosťou je aj podpora REST API, SNMP, TACACS+ / RADIUS či Rsyslog pre správu a monitoring zariadení tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť a flexibilita v rámci integrácie zariadenia do siete zákazníka.

Všetky zariadenia tiež môžu podporovať veľmi presný protokol IEEE 1588-2008 (PTP) vo všetkých svojich SFP rozhraniach a podporujú aj interoperabilitu s NTP.

Nové verzie typu Low Jitter (LJ) zahŕňajú vylepšený dizajn tak, aby bola zaistená lepšia stabilita a presnosť v časových a frekvenčných výstupoch systémov.

Samozrejmosťou je aj redundantné napájanie, štandardne 100-240 V AC, 50-60 Hz voliteľne aj 48 V DC.

 

WR-Z16

WR-Z16 je samostatné zariadenie s 16x SFP portami, ktoré poskytujú sub-nanosekundovú presnosť cez prenosové optické vlákna pomocou technológie White Rabbit. K dispozícii sú aj 4x SMA konektory pre 1x 1PPS IN, 1x PPS Out, 1x 10 MHz In a 1x 10 MHz Out.

WR-ZEN TP-FL

WR-ZEN TP-FL slúži ako distribučný prvok časových a frekvenčných signálov pomocou protokolov PTP, NTP, 1PPS, 10MHz alebo IRIG-B.

K dispozícii je aj 5x SMA konektorov pre 1x 1PPS IN, 1x 1PPS Out, 1x 10 MHz In, 1x 10 MHz Sin Out a 1x 10 MHz Out. Je možné tiež mať voliteľné rozširujúce moduly o ďalšie 4x alebo 8x SMA konektory s cieľom poskytnúť ďalšie konfigurovateľné časové a frekvenčné vstupy/výstupy 1PPS, 10MHz, xPPS a IRIG-B.

WR-ZEN TP-32BNC

WR-ZEN TP-32BNC slúži ako distribučný prvok časových a frekvenčných signálov pomocou protokolov PTP, NTP, 10MHz, xPPS či IRIG-B.

K dispozícii je 2x 1GbE SFP pre distribúciu voliteľne WhiteRabbit / PTPv2 / NTP a 5x SMA konektorov pre 1x 1PPS IN, 1x 1PPS Out, 1x 10 MHz In, 1x 10 MHz Sin Out a 1x 10 MHz Out.

Ďalšími výstupmi sú potom 32x BNC konfigurovateľných konektorov rozdelených do 2 blokov:

  • A&B: 10MHz / xPPS / IRIG-B (LVTTL, 50Ω)
  • C&D: xPPS / IRIG-B (LVTTL, 50Ω)

White Rabbit WR-LEN

Cenovo výhodné koncové zariadenie na distribúciu synchronizácie pomocou technológie White Rabbit (2x SFP porty). Umožňuje nákladovo efektívne riešenie pre distribúciu signálov 1PPS / 10MHz alebo protokolu IRIG-B do koncových zariadení. Voliteľne: 2x μDB9 konektor pre PPS & 10MHz fan-out alebo konfigurovateľné výstupné triggery. Konfigurácia a status zariadenia sa vykonáva cez CLI.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info