BK Precision

Kalifornský výrobca dodávajúci už viac ako 60 rokov kvalitné prístroje na meranie elektrických veličín v laboratóriách i prevádzke.

Merače výkonu

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info